Landstede Groep
   
Jaargang 3 | Editie 3 | Archief 2015 - 2019

Landstede Innovatiedag 2017: Een vernieuwende kijk op het mbo

De tiende editie van de Landstede Innovatiedag vindt plaats op dinsdag 18 april. Alle 880 mbo-docenten binnen Landstede Groep kunnen dan kennismaken met innovatieve onderwijsconcepten, ideeën uitwisselen en inspiratie en nieuwe inzichten opdoen. Projectleider Renate Mensink: ‘De Landstede Innovatiedag is de ultieme aanjager voor duurzame kwaliteitsverbetering in het middelbaar beroepsonderwijs.’

Waarom wordt deze Innovatiedag alweer tien jaar georganiseerd?
‘Omdat ons onderwijs moet aansluiten op de continu veranderende samenleving. Dankzij technologische ontwikkelingen en innovaties verandert de maatschappij in rap tempo. Sleutelwoorden als digitalisering, globalisering, flexibilisering, robotisering, duurzaamheid en innovatie zijn niet meer weg te denken. Daarom is het onze taak ervoor te zorgen dat het onderwijs in de pas blijft lopen met deze veranderingen en dat we onze leerlingen maatwerk kunnen bieden.’

Wat vraagt dit van onze mbo-docenten en het ondersteunende personeel?
‘Zij moeten zich voortdurend professioneel ontwikkelen en laten bijscholen. Oude werkwijzen vervangen door actuele werkwijzen en samen met collega’s tot nieuwe inzichten komen. De Innovatiedag dient als inspiratie.’

Wat is het thema van dit jaar?
‘Het thema ligt in het verlengde van het herstructureringstraject en luidt Samen Verder. We moeten samen streven naar een duurzame kwaliteitsverbetering binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Dat kan als we ieders capaciteiten bundelen. Zo benutten we de ultieme kracht van samenwerken. We moeten ons samen ontwikkelen en ervaringen opdoen. Het samen delen van kennis leidt tot nieuwe ontwikkelingen, verdieping en verbreding van de aanwezige kennis. Wij willen dat onze mbo-docenten meer potentieel uit zichzelf halen en nieuwe vaardigheden en eigenschappen ontwikkelen, zodat ze hun onderwijsdoelen kunnen halen.’

Hoe ziet het programma eruit?
‘Allereerst zijn er twee leeractiviteitrondes; 35 zeer diverse workshops van een uur. Deze workshops worden deels door onze eigen mbo-docenten en deels door externe partijen gegeven en gaan bijvoorbeeld over nieuwe leerlijnen en methodieken, maar ook over stressreductie, positieve gezondheid en out-of-the-box denken (zie kader). Na elke leeractiviteitronde vindt er een plenaire sessie plaats waarbij in de ochtend Henk Hagoort van Hogeschool Windesheim spreekt over het thema Arbeidsmarkt en beroepsonderwijs. In de loop van de middag spreekt Theo Bekker van het College van Bestuur over het thema Samen Leren.’

Stel, je hebt een onbeperkt budget. Wat zou je dan aan het programma toevoegen?
‘Wauw! Dan zou ik op een prachtige locatie een marathonweek masterclasses en keynotes organiseren met aanvullende faciliteiten voor sport en ontspanning om na te praten. Naast de sprekers die door mijn collega’s zijn ingebracht, zou ik bovendien neuropsycholoog Erik Scherder en auteur Marcel van Herpen uitnodigen. Maar ik ben nu ook tevreden hoor!’

Wat zijn voor jou de hoogtepunten van de laatste edities?
‘Ik kijk met veel plezier terug op de lezing van de Gentse klinisch psycholoog Paul Verhaege over de identiteit van het onderwijs in 2014. Paul stelde dat onze identiteit grotendeels afhangt van de samenwerking met onze omgeving. Daarnaast ben ik trots op de komst van Paul Frissen in 2016. Hij behandelde het thema Van wie is het onderwijs en ging daarbij in op de autonomie van scholen en de regeldruk en bemoeizucht vanuit de politiek.’

Wat verwacht je van deze editie?
‘Heel veel! Ik ben nu vijf jaar projectleider en merk dat er steeds meer mbo-docenten en ondersteunend personeel op de Innovatiedag afkomen. Het liefst zie ik natuurlijk dat ze allemaal komen, maar ik kan ze niet dwingen. Het is mooi dat we de afgelopen jaren heel veel enthousiaste reacties hebben ontvangen. Ik hoop dat steeds meer docenten en vooral ook de ondersteuners via mond-tot-mondreclame toch besluiten om een of twee workshops te gaan volgen.’

Ben je trots op de Innovatiedag?
‘Natuurlijk! Het is een prachtig en leerzaam evenement, een ideale aanjager voor verdere onderwijsontwikkeling. Het biedt de Landstede Groep een unieke kans om mbo-docenten te verbinden, zodat ze met elkaar kennis delen waardoor onze organisatie sterker wordt. Ik zie de Innovatiedag als een eyeopener waarbij mensen wakker worden geschud om toch vooral te blijven leren, zodat onze studenten actueel onderwijs op maat krijgen.’
Vorige
Volgende
1 2 3 4 5 6 7 8