Landstede Groep
   
Jaargang 5 | Editie 3 | Edities

Onderwijsroute 10-14 is voor wie niet in het hokje past

Leerlingen die een uitdagende leeromgeving nodig hebben en de stap naar het voortgezet onderwijs willen uitstellen, kunnen sinds vorig schooljaar naar onderwijsroute 10-14. Een leergemeenschap in Zwolle voor leerlingen van groep 7 tot en met klas 2.

‘Kun je iemand regelen die de kraan maakt in de wc?’ Verwachtingsvol kijkt een leerling vanachter een halfgeopende deur naar netwerkregisseur Annelies Robben. ‘Ik ben manusje van alles’, lacht ze. De vraag van de leerling past bij 10-14, het nieuwe onderwijsconcept waarin de leerling een stem krijgt en eigen verantwoordelijkheid gestimuleerd wordt.

10-14 is een wereld in het klein. Het is gehuisvest bij de Van der Capellen Scholengemeenschap. De 137 leerlingen staan aan het roer van hun eigen ontwikkeling en volgen persoonlijke leerroutes. Coaching en begeleiding krijgen ze van po- en vo-docenten die zowel coach als vakexpert zijn voor de reguliere vakken, maar ook voor kunst, coaching en weerbaarheid.

Stamgroep als basis

De basis is de stamgroep. Er zijn er vijf in totaal. Wekelijks zijn er coachgesprekken in een eigen peergroup: ‘Die helpen je om verder te komen. Ook bespreek je je doelen met je coach’, zeggen Rosa (11) en Carsten (13). ‘Tijdens deze coaching staan naast cognitieve, ook sociaal-emotionele doelen centraal. Dit doen we in groepsverband: pubers nemen meer van leeftijdsgenoten aan dan van volwassenen’, licht Annelies toe.

Leren omgaan met flexwerkplekken

Leren gebeurt in verschillende ruimtes, al naar gelang wat nodig is kiezen de leerlingen een plek. Coach Sebastiaan van der Laan legt uit: ‘Later krijgen ze mogelijk ook te maken met flexwerkplekken. Op deze manier leren ze hoe ze daarmee omgaan.’ Carsten vindt het fijn dat hij kan zitten waar hij wil. Gideon (12) vindt het kleinschalige prettig: ‘Voor de lessen hoef je niet van lokaal naar lokaal te lopen.’ Een lerarenkamer ontbreekt. Annelies: ‘We zijn altijd met en tussen de kinderen, ook tijdens de pauze. Ik ben ook gewoon Annelies.’


Acht kernconcepten

Waarom 10-14? ‘Voor een kind dat in groep 8 weet wat hij wil en presteert naar zijn mogelijkheden, hebben we een fantastisch systeem. Maar wie niet in het hokje past, krijgt niet meer de kans om in de volle breedte zijn of haar capaciteiten te laten zien. Ik wilde een systeem dat het kind volgt in plaats van andersom. Een concept dat ook vaardigheden als samenwerken en leiderschap waardeert’, vertelt Annelies die haar wortels in het vernieuwend onderwijs (natuurlijk leren) heeft.

Ze benadrukt dat onder 10-14 een theoretisch kader ligt dat meeverandert met de veranderende wereld. De leerstof is georganiseerd rond acht kernconcepten die meerdere vakken bestrijken en die ingaan op vragen/thema’s uit de wereld om ons heen. ‘Thema’s die aansluiten bij de nieuwsgierigheid van kinderen, waardoor zij zichzelf en de wereld leren kennen’, licht Annelies toe.

‘Veel vrijheid’

De dag begint om 8.45 uur en eindigt om 14.00 uur. Wie wil kan tot 16.30 uur op school huiswerk maken. Carsten vindt dat fijn. Hij vindt school sowieso leuk: ‘Je hebt veel vrijheid in hoe je je werk doet. En je kunt een goede band met de leraren opbouwen.’ Keysha (14) vindt het prettig dat er altijd genoeg mensen zijn om te helpen. ‘Je krijgt hier meer begeleiding dan op een gewone school’, vult Carsten aan. Rosa (11) uit groep 8 vindt Duits leuk: ‘Ik kom vaak in Duitsland en dan is het handig dat ik daar nu al mee kan beginnen.’ Ook is ze al met wiskunde bezig.

Aanvullende activiteiten

Om een brede blik op de wereld te ontwikkelen, nodigt 10-14 ook gastsprekers uit, zoals onlangs een drone-expert. ‘Daarnaast gaan de leerlingen naar buiten: bijvoorbeeld de natuur in, naar techniekdagen of naar de rechtbank’, vertelt Annelies. Ook zijn er voor leerlingen die dat willen aanvullende activiteiten. Zo is er het mediateam dat de PR voor de school verzorgt, een First Lego League-team, een leerlingenraad en zijn er leerlingen die gasten rondleiden.

Is 10-14 voor de docenten ook leuk? Sebastiaan vindt het ‘heerlijk’ om leerlingen van verschillende leeftijden te begeleiden. Collega Buddy van der Stad: ‘Het is bevrijdend dat je geen klas voor je hebt, maar kunt kijken naar de leerling.’ Buddy doet zowel de Pabo als Aardrijkskunde op het Teachers College van Hogeschool Windesheim, de kweekvijver voor het type docent dat 10-14 wil hebben. In vier jaar ronden de studenten twee opleidingen - po en vo - af.

Niet vergelijken

Vanuit de visie van de leergemeenschap zijn er ook met ouders korte lijnen. Naast ouderavonden is er elke drie maanden een ‘stand van zaken’-gesprek met ouders, kind en coach. ‘Mooi was dat Rosa niet wist op welk niveau ze zat. Het onderwijs is immers afgestemd op het niveau van het kind’, zegt ouder Mariëlle Hettinga. ‘Doordat de kinderen dat niet weten, gaan ze ook niet vergelijken.’

‘Ze wil hier nooit meer weg’

Dat Rosa op de vorige school niet op haar eigen niveau kon werken en dat 10-14 wel alles uit het kind haalt, was reden genoeg om ervoor te kiezen. ‘Maar Rosa moest er wel achter staan.’ Mariëlle merkte al snel dat Rosa hard vooruitging: ‘Ze ging blijer naar school en wil hier nu nooit meer weg.’ Annelies herkent dat wel. Ze spreekt ook regelmatig ouders die bij haar komen omdat hun kind naar 10-14 wil: ‘Zo moet het zijn. Die kinderen zijn gemotiveerd om te leren.’


Eerder in deze serie over bijzondere onderwijsinitiatieven:
Hoe de leerlingen van het Vechtdal College werken aan hun persoonlijke plus
Leerling neemt de regie bij Agnieten College Wezep
Bij Agora bepaalt de leerling het reisdoel, de docent de weg ernaartoe
Waarom de dinsdag bij Ichthus College Kampen zo bijzonder is
‘Leren op maat’ is ook een kind gunnen onderuit te gaan
Robotica onderwijs: ‘Wij hebben onze docent dingen aangeleerd’
BRIXX: link tussen opdrachtgever en mbo-studenten
Vorige
Volgende
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10