Landstede Groep
   
Jaargang 5 | Editie 3 | Edities

V.I.P.-Event 2019: Innovatiedag nieuwe stijl

Het is een traditioneel concept met een nieuwe naam: het V.I.P.-Event, met inspirerende keynotesprekers, workshops en presentaties. ‘V.I.P. staat voor Verbinden, Innoveren en Professionaliseren’, zegt voorzitter van de Programmaraad Jan Nijhuis. ‘Maar we willen er ook mee uitdrukken dat de docenten en medewerkers van Landstede wat ons betreft vips zijn: zij dragen de organisatie.’

Het format van V.I.P.-Event 2019 is hetzelfde als van de Innovatiedagen in voorgaande jaren. Keynotespreker dit jaar is prof. dr. Paul Kirschner, hoogleraar onderwijspsychologie met diverse boeken en artikelen op zijn naam. In zijn laatste boek ‘Op de schouders van reuzen’, behandelt hij belangrijke onderwijskundige kernartikelen op zo’n manier dat ze door docenten praktisch gebruikt kunnen worden.

Drie deelsessierondes

Er zijn drie deelsessierondes. De eerste staat in het teken van Professionaliseren, de tweede heeft als thema Innoveren en in de laatste ronde staat Verbinden centraal. De deelsessies omvatten de programmalijnen van Landstede Groep: persoonlijk onderwijs, professionalisering, zingeving & brede vorming, krachtige verbinding in de regio, innoveren en excelleren. ‘De onderwerpen zijn zeer divers’, zegt Jan. ‘Het gaat van “Modern Timemanagement” tot “Het belang van lanterfanten en dagdromen” en van “Gepersonaliseerd leren” tot “Activerende didactiek” en bijvoorbeeld “Keuzedelen”.

Randactiviteiten

Veel sessies worden door eigen mensen georganiseerd. Jan: ‘Daarnaast zijn er leuke randactiviteiten. Er is bijvoorbeeld een ruilbeurs, je kunt een stylingsadvies krijgen en teams of individuele deelnemers kunnen zichzelf in beeld laten brengen op de manier waarop ze gezien willen worden. We bieden een mooie, afwisselende mix van onderwerpen die tot nadenken stemmen, de creativiteit aanwakkeren, of juist heel praktische oplossingen bieden.’

Brainstormen over de keuzedelen

V.I.P.-Event levert je altijd iets op, of het nu een nieuw inzicht is, een inspirerende ontmoeting, of praktische handvatten, zegt Jan. ‘Zo kunnen we bijvoorbeeld onze gedachten laten gaan over de keuzedelen, en waarom die tot nu toe niet werken zoals ze moeten werken. Ze vormen 15% van de onderwijstijd, maar we zijn er 80% druk mee.’

‘Het is landelijk gezien niet geworden wat ervan verwacht wordt. Dat komt omdat het lastig is buiten het team en de school te roosteren en afspraken te maken. Terwijl het mooi zou zijn wanneer een student Gezondheidszorg gebruik zou kunnen maken van een keuzedeel Economie of Sport & Bewegen, of omgekeerd. Het is een landelijk probleem waarin zeker nog een slag is te maken. Misschien zouden we de harde logistiek in het onderwijs moeten loslaten, maar dat is weer lastig in verband met urennormen en verantwoording van de lessen. Maar het is zeker een onderwerp om over te brainstormen, net zoals over activerende didactiek, gepersonaliseerd leren en klassenmanagement. Op het V.I.P.-Event kun je ontdekken hoe collega’s met bepaalde aspecten omgaan. Je ziet duurzame relaties ontstaan, waarbij mensen elkaar opzoeken om bepaalde problemen te tackelen, of gewoon uit enthousiasme en herkenning.’

Inspiratie dicht bij huis

V.I.P.-Event 2019 is een belangrijk dag, wat Jan betreft. ‘We willen niet alleen mensen nieuwsgierig maken en nieuwe invalshoeken bieden, we willen hen ook de kans geven om te zien hoeveel parels binnen onze eigen club het verdienen om voor het voetlicht geplaatst te worden. Je hoeft niet naar dure congressen om inspiratie op te doen en te professionaliseren. De innovatie en inspiratie zit veel dichter bij huis dan je denkt. Binnen Landstede en binnen de teams zijn mensen met heel mooie dingen bezig. Het is goed voor ons allemaal om te beseffen hoeveel we kunnen en hoeveel hier te halen valt.’

Het programma van het V.I.P.-Event op dinsdag 16 april in het Landstede Sportcentrum aan het Hogeland 10 te Zwolle:

  • 08:30-09:30 uur: Start met ontmoetingsactiviteiten
  • 09:30-10:30 uur: Deelsessieronde 1
  • 10:45-11:10 uur: Plenaire opening door Theo Rietkerk (CvB) 
  • 11:10-12:10 uur: Keynote prof. dr. Paul Kirschner
  • 12:10-13:00 uur: Lunch
  • 13:00-14:00 uur: Deelsessieronde 2
  • 14:30-15:30 uur: Deelsessieronde 3
  • 15:30-16:30 uur: Napraten en ontmoeting

Aanmelden V.I.P.-Event 2019
Vorige
Volgende
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10