Landstede Groep
   
Jaargang 3 | Editie 4 | Archief 2015 - 2019

Het StartCollege wordt steeds meer van ‘ons’

StartCollege. Onder die naam gaat EVIE - de verbinding van Entree, VAVO, ISK, Educatie (inburgering) en avZ - verder. De nieuwe naam is een belangrijke stap in de verdere verwezenlijking van de nieuwe onderwijseenheid. ‘Een werkelijkheid die we samen bepalen’, benadrukt operationeel directeur/projectleider Henri van Werven. Intake, positionering en teamvorming: de collega’s denken overal over mee.

Na een eerste innovatiemiddag op 25 oktober vorig jaar, waar inspiratie opdoen en in elkaars onderwijskeuken kijken op het programma stond, volgde op dinsdag 21 maart een tweede bijeenkomst. Zo’n honderd medewerkers gingen in dialoog en kregen zo scherper wat het StartCollege inhoudt (verkennen), zochten vervolgens naar nieuwe inzichten en verbinding (verdiepen) en keken naar hun eigen rol in het nieuwe StartCollege (verbinden).

 

De rivier stroomt vanzelf

Het thema van de middag was ‘Je hoeft de rivier niet te duwen - ze stroomt vanzelf’. ‘De mensen zijn zelf aan zet. En voer je zelf de regie over een proces, dan komt er energie vrij. Duwen hoeft dan niet meer’, legt Henri uit. De energie aan het eind van de bijeenkomst, bevestigde voor Henri dat die rivier binnen het StartCollege stroomt: ‘Meestal raken mensen tegen het eind vermoeid of dutten ze - bij wijze van spreken - in. Maar nu was iedereen tijdens de plenaire afsluiting nog druk in gesprek.’

Het groene boekje

Voor elke medewerker was er een groen boekje: het ‘iBook’ van het StartCollege. Henri: ‘Groen is de kleur van innovatie. Het boekje symboliseert het creatieve proces en het fundament waar de onderwijseenheid aan moet voldoen.

Aan de ene kant staan de ‘i’s’ van inspiratie en innovatie, aan de andere kant die van inzichten en issues. Door je vragen erin te schrijven en te delen met collega’s krijg je nieuwe inzichten wat weer voor inspiratie zorgt en innovatie oplevert. Zo kun je het boekje steeds omdraaien.’ 

Het StartCollege is - zoals de naam al aangeeft - een startpunt. Een punt van waaruit leerlingen en studenten vertrekken op weg naar een nieuwe toekomst. ‘Wij bieden hen een perspectief. Wij helpen hen ontdekken hoe die toekomst eruit kan zien en welke opleiding ze nodig hebben om hun talenten te ontwikkelen. Daarbij past de naam ook bij het internationale karakter van de ISK: je kunt hem ook op zijn Engels uitspreken.’ 

Werkteams en integrale teams

Tijdens drie interactierondes volgden de medewerkers twee workshops. Onderwerpen waren bijvoorbeeld missie en visie, positionering, onderwijsontwikkeling, professionaliseren van medewerkers en de implementatiestrategie. 

Henri begeleidde een workshop over teamvorming. ‘Tijdens de eerste, verkennende ronde had iemand de indruk dat veel hetzelfde bleef, dat onze aanpak helemaal niet zo innovatief is. Praat je daar over door, dan blijkt er deels een informatieachterstand te zijn. Wie zich er in verdiept, ziet dat er wel degelijk wat verandert. Binnen Landstede Groep werken we nergens helemaal zoals we dat binnen het StartCollege gaan doen: kleine werkteams van professionals werken dagelijks met elkaar samen en begeleiden deelnemers intensief en persoonlijk. De lijnen zijn kort. Integrale teams ondersteunen de werkteams door regeltaken buiten het onderwijsleerproces uit te voeren. Daardoor kunnen de docenten in de werkteams zich volledig richten op de deelnemers.’

Expertise flexibel inzetten

Ook uniek is dat de teamleden op basis van expertise in meerdere werkteams actief zijn. Henri: ‘Medewerkers zijn dus flexibel inzetbaar.’ Deze crossovers kwamen als rode draad steeds terug, constateert Henri. ‘Een collega gaf aan het fantastisch te vinden dat ze haar expertise breder, bij meerdere opleidingen, kan inzetten. Een NT2-docent geeft bijvoorbeeld les bij inburgering en Educatie, maar doet dat straks ook bij Entree. En doordat we flexibele werkteams hebben die samen één integraal team vormen, kunnen we continu een basiskwaliteit leveren: fluctuaties in deelnemersaantallen - bijvoorbeeld bij de ISK - hebben geen invloed meer.’

 

Het op deze manier inrichten van de organisatie zorgt voor een optimaal pedagogisch didactisch schoolklimaat voor de doelgroep. Het bieden van onderwijs vanuit het perspectief van de student spreekt Alie Dijkslag, docent Nederlands bij Entree Zwolle, wel aan: ‘Ik zou het prachtig vinden als het StartCollege over een aantal jaren in Zwolle en omstreken bekend staat als een school met flexibele arrangementen op maat: een plek waar je precies dat onderwijs krijgt waarmee je verder aan je toekomst kunt werken.’

Hanneke Bakker-van Laanen, docent drama binnen Entree, vindt het mooi om te zien wat het effect van kunstonderwijs is op ‘haar’ studenten in Harderwijk. Zo versterkt het onder andere het gevoel van saamhorigheid. Ze zou het vak dan ook graag geven op andere locaties. Entree Zwolle ziet dat wel zitten en zou graag de ervaringen van drama willen inzetten in hun eigen team door gebruik te maken van de docent.

Aansluiting met mbo

Tijdens de workshop ‘gepersonaliseerd leren begint bij differentiatie aan de poort’, bleek de aansluiting met het mbo nog een zorgpunt dat aandacht verdient. Alie Dijkslag, docent Nederlands bij Entree Zwolle is het daarmee eens: ‘Samenwerken met andere opleidingen biedt nog meer kansen voor gepersonaliseerd leren. Ik hoop daarom dat we de samenwerking met de mbo-opleidingen op niveau 2, 3 en 4 de komende jaren versterken. Het is voor iedereen - ook voor onze Entree-studenten - goed om te “reiken”: dat ze al tijdens hun opleiding in aanraking komen met wat er nog meer valt te bereiken. Dat is nu wel zo voor ISK’ers, maar voor Entree-studenten valt er binnen het StartCollege weinig te reiken.’

Zo komen ISK’ers in Harderwijk in aanraking met het mbo doordat ze elke vrijdagochtend les krijgen bij Entree, samen met studenten van de restgroep: ‘Entree-studenten die bijvoorbeeld lesuren moeten inhalen’, illustreert Hanneke. ‘Door in dialoog te gaan leren ISK- en Entree-studenten dan van elkaar. De ISK’ers hebben bovendien het gevoel op het mbo te zitten.’ 

30 mei: werkteams vormen

Leerlingen en studenten optimaal bedienen door expertise - docenten met bepaalde competenties - rondom hen te organiseren: dat is de basis van waaruit de organisatie nu wordt opgebouwd.’ Henri: ‘Welke docenten hebben we op welke plek nodig om die deelnemer beter te maken oftewel zijn talenten te herkennen en te ontwikkelen? Dinsdag 30 mei, tijdens de volgende innovatiebijeenkomst, gaan we daar met elkaar op in.

Ook horen we van Ruud Klarenbeek, directeur/bestuurder bij de J.P. van den Bent Stichting, hoe je teams kunt formeren die zo met elkaar samenwerken dat ze vanuit het geheel verantwoordelijk zijn voor een groep deelnemers, die allen werk willen maken van een individueel leerplan. In de tussentijd maakt elk huidig opleidingsteam een cv en brengt zo de teamcompetenties in kaart. Op 30 mei maken we samen inzichtelijk welke groepen deelnemers we komend schooljaar moeten bedienen. Vervolgens bepalen we welke competenties - en daarmee werkteams - daarvoor nodig zijn.’

Comfortzone

De volgende stap - tot de zomervakantie - is de daadwerkelijke indeling. ‘De medewerkers kiezen dan de werkteams die beste bij hen passen. Voor de integrale teams stellen we teamleiders aan. Op 1 september starten we volgens de vernieuwde organisatiestructuur’, zegt Henri. 

Verbindingsmakelaar

Om het StartCollege te laten slagen, moet de deskundigheid van de medewerkers op peil blijven: ‘Kennis uitwisselen, docentstagedagen en studiedagen zijn belangrijk’, zegt docent NT2, Engels en rekenen bij de ISK Harderwijk (Morgen College) Job Dusseljee.
Ook aan een ‘verbindingsmakelaar’, een leerproblemenspecialist met een helikopterview is behoefte, zo bleek tijdens een workshop: ‘Zo iemand kan meekijken en doorverwijzen.’

Teamleider VAVO Marianne Jonker had afgelopen najaar nog het gevoel dat VAVO er wat ‘bijhing’. Is dat inmiddels veranderd? ‘Niet helemaal, maar door ons met elkaar te verbinden staan we samen sterk. Daarvoor moeten we overigens nog wel wat werk verzetten, zowel bij de docenten als de ondersteunende medewerkers.’

Het groene boekje is daarin een kleine, symbolische stap. Henri komt het al op verschillende plekken in de organisatie tegen: ‘Het staat symbool voor de verbinding die we aangaan.’ Verbindingen die ook ontstaan tijdens de innovatiebijeenkomsten: ‘Mensen spreken af om bij elkaar te gaan kijken. Dat regisseren we bewust niet. Wij organiseren de ontmoeting, maar daarna moeten mensen elkaar zelf vinden. Dat gaat vanzelf, net als bij die stromende rivier.’
Vorige
Volgende
1 2 3 4 5 6 7 8