Landstede Groep
   
Jaargang 5 | Editie 4 | Edities

Onderwijs in het nieuws

‘De leraar moet geen hamburgerbakker van de McDonalds zijn’

Als grumpy old man zet emeritus hoogleraar Paul Kirschner zich af tegen mythes en goeroes in het onderwijs. 'Ik heb het idee dat er langzamerhand weer een voedingsbodem is voor bewijs en kennis.' Lees verder

Wat willen we onze kinderen leren?

In deze special van De Groene Amsterdammer over de vraag wat we onze kinderen willen leren, bogen we ons over algemene thema’s als de ‘21st century skills’, de effectiviteit van vernieuwingsonderwijs en de invloed van de smartphone op de ontwikkeling van kinderen. PDF

Lees artikelen online

 

Scholier vindt techniek interessant, maar de lessen saai

Scholieren vinden techniek interessanter en denken ook vaker dat ze bèta-vakken aankunnen. Tegelijkertijd vinden ze de lessen saaier geworden. 'Jongeren zien meer technologie om zich heen en vinden dat normaler.' Lees verder

Waarom wordt er neergekeken op het mbo?

YouTube-serie volgt internationale ervaringen mbo-studenten

Nuffic is een YouTube-serie gestart over internationalisering van het onderwijs. De eerste aflevering van ‘Futureproof’ staat nu online. Lees verder

Kansenongelijkheid loopt niet verder op

De afgelopen 5 tot 10 jaar liep de kansenongelijkheid in het onderwijs op. Leerlingen met gelijke prestaties kwamen steeds vaker op verschillende niveaus. Het diploma van hun ouders werd hierbij steeds belangrijker. In geen enkele sector loopt deze ongelijkheid verder op. De ongelijkheid is nog steeds groot, maar dit is een positieve eerste stap. Lees verder

Leraar en leerling gebaat bij helder smartphonebeleid op school

Smartphones in de klas: verbieden of toestaan? In Frankrijk is er inmiddels een landelijk verbod, maar ook in Nederland is er volop discussie. Scholen zijn niet geholpen bij een eenzijdig antwoord. Het gaat juist om het maken en volgen van integraal beleid dat past bij de school. De publicatie ‘Schoolbeleid voor smartphones’ helpt scholen op weg bij het maken van een smartphonebeleid. Lees verder

Hoe een slecht scorende school er aan de vooravond van de eindexamens weer bovenop probeert te komen

Vorig jaar slaagden slechts 26 van de 42 leerlingen van de nog jonge havo De Hof in Amsterdam voor hun eindexamen. Sindsdien zijn de ontwikkelingen van de leerlingen nauwgezet bestudeerd en zijn de examentrainingen aangepast. Maar, vindt de directeur ook, ‘als school hebben we een bredere taak dan alleen het trucje van een examen aan te leren.’ Lees verder

Examenfraude is meer dan spiekbriefjes meenemen

Examenfraude is een volledige economie geworden. De Nederlandse Vereniging voor Examens heeft het zelfs over georganiseerde misdaad. Surveillanten herkennen de fraude vaak niet en dat maakt het lastig om het op te sporen. Lees en luister

Bijspijkeren voor de examens doe je niet meer met je neus in de boeken, maar op YouTube

In de aanloop naar het eindexamen maken scholieren volop gebruik van betaalde video’s en online-examentrainingen. Het is een lucratieve inkomstenbron voor commerciële partijen, maar helpt het ook echt? Lees verder

Het lesprogramma moet op de schop: statistiek al vanaf de basisschool, meer aandacht voor leesplezier

Met flinke aanpassingen in het lesprogramma willen 150 leraren en schoolleiders het voortgezet onderwijs en de basisschool toekomstproof maken. Lees verder

Wat is er toch mis met de havo?

Ik hoor het leraren in mijn omgeving verzuchten: ik hoop dat ik volgend jaar géén 4 havo krijg. Even een jaartje niet, die überpubers. Het zijn de klassen die het geluk van de leraar en het geloof in kinderen ernstig ondermijnen. Leerlingen die niets lijken te willen, geen sprankje ambitie, interesse of nieuwsgierigheid tonen, die alleen maar apathisch hangen met hun telefoon en zich calculerend, met zo min mogelijk inspanning, naar de eindmeet slepen. Lees verder

Goed onderwijs is belangrijker dan hoogopgeleide leerlingen

Scholen worden in Nederland beoordeeld op de hoeveelheid hoogopgeleiden die ze afleveren. Maar volgens CCC-leerling Puck de Beer zegt dat niets over de kwaliteit van onderwijs. Ze vindt daarom dat we het idee moeten loslaten dat vwo beter is dan havo of vmbo. Lees verder

Dromen van het onderwijs – als leraar kun je het verschil maken

Ze willen leraar worden, ze worden het weer, ze zijn het al en willen het graag blijven. Meer dan ooit is er behoefte aan de mensen uit deze onderwijsspecial. Best gek, eigenlijk. Lees verder

Doorlopende leerlijnen vmbo mbo 2018

In opdracht van het ministerie van OCW voert SEO Economisch Onderzoek gedurende de periode 2014-2022, een monitoronderzoek uit naar het verloop en effect van de experimenten doorlopende leerlijnen. Het rapport 'doorlopende leerlijnen vmbo mbo 2018' betreft de vierde meting in het kader van onderzoek naar de verschillende routes. Download rapport

Nationaal Techniekpact monitor 2019

Tijdens de Jaarconferentie van het Nationaal Techniekpact op 20 mei 2019 is ook de jaarlijkse update van de Techniekpactmonitor gepresenteerd. Dit betekent een update van de cijfers over techniek. Hoe staat het ervoor met keuze voor techniek in het onderwijs? Wat is de behoefte van de arbeidsmarkt? Download infographic en/of Lees verder
Vorige
Volgende
1 2 3 4 5 6 7 8 9