Landstede Groep
   
Jaargang 3 | Editie 5 | Edities

‘Een opleidingsschool gaat veel verder’

Na een zeer zorgvuldige en uitgebreide toetsing is Landstede MBO sinds 1 januari één van de zes aspirant opleidingsscholen voor het mbo in Nederland. Dat betekent dat er extra middelen zijn voor verdere ontwikkeling. ‘Iets om heel trots op te zijn’, zegt projectleider Esther Leeftink.

In 2005 startten de landelijke dieptepilots Samen Opleiden. De scholen van Landstede VO, Thorbecke Scholengemeenschap en Windesheim vormden toen al  een opleidingsschool in het voortgezet onderwijs. Vanaf 2010 werken Windesheim en Landstede MBO aan het curriculum voor Samen Opleiden in het mbo. In 2013 ontving Samen Opleiden een subsidie om het project in het mbo verder te ontwikkelen.

Zware toetsing

Als aspirant opleidingsschool ontvangt Landstede MBO een nieuwe subsidie van het ministerie van OCW. ‘Het was een heel zware toetsing, die we glansrijk hebben doorstaan’, vertelt Esther. ‘We hebben nu drie jaar de tijd om te werken aan de standaarden voor de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), waarmee Landstede MBO een erkende opleidingsschool kan worden.’

‘Er zat een hiaat tussen de lerarenopleidingen en de praktijk waarvoor de aankomend docenten werden opgeleid’, legt Esther uit. ‘Stages vormen ongeveer 25 procent van de opleiding, een opleidingsschool gaat veel verder. Inmiddels gaat het prima in het voortgezet onderwijs. Vorig schooljaar hebben maar liefst 290 studenten van de lerarenopleiding de weg naar de voortgezet onderwijsscholen van Landstede Groep weten te vinden. Die ervaring nemen we mee voor het mbo. ’

Het Samen Opleiden in het mbo bevindt zich nog in de opstartfase. ‘Elke afdeling van Landstede heeft inmiddels een schoolopleider, er zijn werkplekbegeleiders (vroeger vakcoaches genoemd) en de studenten van de lerarenopleiding druppelen langzaam binnen. Het begint te leven, maar de olievlek moet nog groeien. Met de nieuwe subsidie kunnen we het opleiden in de school formaliseren, de opleidingsinfrastructuur verder inrichten en in stand houden’, zegt Esther.

Inventief zijn

Ze heeft er alle vertrouwen in. ‘Het is belangrijk. Studenten van de docentenopleiding zijn minder goed voorbereid op een functie in het mbo en dat kan voor uitval zorgen. In het voortgezet onderwijs ben je in de onderbouw bezig met vastgelegde basisbeginselen. In het mbo moet je veel meer inspelen op het toekomstige beroep van de studenten. Je moet als het ware onderwijs ontwerpen, inventief zijn. Daar heb je andere vaardigheden voor nodig. Inmiddels is er een landelijke afstudeerrichting Beroepsonderwijs (vmbo en mbo) in de lerarenopleidingen ingesteld, maar wij waren er al in de praktijk aan begonnen. Wij willen onze toekomstige collega’s goed voorbereiden. En het leuke is dat je door deze ontwikkelingen als docent ook weer naar je eigen werkzaamheden kijkt. Het is een wisselwerking.’

Trots

Esther vertrekt naar Rotterdam, waar ze Hoofd Onderwijsplein op ROC Zadkine wordt. Ze heeft aan de wieg gestaan van Samen Opleiden in zowel het voortgezet onderwijs als het mbo. ‘Het is een kindje van me. Ik geloof er heel erg in: de congruentie in het leren, de uitwisseling. Wat mij betreft is samen opleiden de beste manier. We mogen trots zijn op deze samenwerking, op onze baan als docent en op het feit dat we onze passie en kennis op deze manier kunnen overdragen. Het levert wat op voor jezelf, voor je toekomstige collega’s en voor jouw school. Ja, er gebeuren mooie dingen op Landstede. Er wordt hard gewerkt aan goed personeelsbeleid, aan een methode om de beste docenten voor de klas te krijgen. Dat vind ik heel mooi om te zien.’

Lees ook dit eerder verschenen artikel in ZinMag:
Samen Opleiden: docent beter voorbereiden op mbo

 

 
Vorige
Volgende
1 2 3 4 5 6 7 8 9