Landstede Groep
   
Jaargang 3 | Editie 5 | Edities
Media

Onderwijsnieuws

Is het nieuws te negatief over onderwijs?
De Stentor

Vakschool wankelt door druk van opleidingsniveau

Vmbo-scholen die vakmensen zoals bouwvakkers en automonteurs opleiden, zien hun leerlingaantallen drastisch teruglopen. Door de maatschappelijke druk om een zo hoog mogelijke opleiding te halen, kiezen scholieren liever voor de theoretische tak van het vmbo, havo of vwo. Verder

Trouw

'Onze inspecteurs hebben nooit met 'afvinklijstjes' in de klas gezeten'

Inspecteur-generaal Monique Vogelzang wil de ambities in het Nederlandse onderwijs aanwakkeren. ‘Het stimuleren van verbetering krijgt nu de voorkeur boven het waarborgen van de kwaliteit.’ Verder

Topics / Trouw

Vragen over geldstroom in passend onderwijs

Het Rijk stelde 2,4 miljard euro beschikbaar voor kinderen met een beperking. Waar het geld is heengegaan, is niet altijd even duidelijk. Verder

Rekenkamer: Besteding geld passend onderwijs groot vraagteken - AOB.nl

NRC

Onderwijs belandt steeds meer buiten de klas

Huiswerkinstituten, niet-onderwijzend personeel, de adviesindustrie, jeugdzorg maken de rol van de leraar kleiner. Verder

New York Times

How Google Took Over the Classroom

The tech giant is transforming public education with low-cost laptops and free apps. But schools may be giving Google more than they are getting. Verder

Hoe Google het onderwijs overnam - De Correspondent

ScienceGuide

Onderzoek en onderzoekend werken in het mbo groeit

Na het hbo, groeit ook in het mbo de interesse voor onderzoek en onderzoekend werken. Lectoren Henk Ritzen, Niek van den Berg en Peter den Boer kijken welke stappen gezet moeten worden om dit te verstevigen. Verder

ScienceGuide

Mbo-docenten spreken niet met studenten

In het mbo zijn hoge verwachtingen van loopbaanoriëntatie- en begeleiding, maar die verwachtingen worden niet waargemaakt. Daar ligt volgens lectoren Peter den Boer en Frans Meijers een belangrijke rol voor docenten. “Docenten spreken vooral tegen studenten, maar ze spreken nauwelijks met studenten.” Verder

NRC

Programmeren moet juist wel plek krijgen in onderwijs

Programmeren is niet iets wat je op school hoeft te leren, aldus Henriëtte Maassen van den Brink, voorzitter van de onderwijsraad. Programmeren zou kennis zijn die je „na een jaar toch weer weg kan gooien” (NRC, 9/5). Als docent online marketing op het hbo kijkt Edwin Schravesande hier anders tegenaan. ‘Ik zou willen dat mijn studenten al veel jonger iets van programmeren zouden hebben geleerd.’ Verder

Follow the Money

Er valt nog veel te leren over digitalisering in het onderwijs

De eindexamens zijn in volle gang. Terwijl middelbare scholieren ouderwets aan het zwoegen zijn, komt de Onderwijsraad met een rapport dat pleit voor meer doordachte digitalisering in het onderwijs. FTM sprak hierover met hoogleraar onderwijspsychologie Paul Kirschner. Verder

MBO Today

Veel enthousiasme bij mbo-scholen over excellentieprogramma’s

Er bestaat veel enthousiasme bij de mbo-scholen die excellentieprogramma’s aanbieden. Steeds meer groeit het inzicht dat excellentie een grote meerwaarde kan hebben voor de school als geheel. Dat bleek tijdens de tweede landelijke conferentie over excellentie in het mbo. Verder

ScienceGuide

‘Onderwijs moet weer gaat aansluiten bij de wereld van de werkenden’

‘Het allerbelangrijkste is dat de wereld van het onderwijs weer gaat aansluiten bij de wereld van de werkenden.’ SER-voorzitter Mariette Hamer doet een oproep aan de Tweede Kamer om meer in te zetten op Leven Lang Leren. Verder

NRO

Nieuwe gecombineerde leerweg in MBO gewild, maar niet eenvoudig te organiseren

Een nieuwe leerweg, naast de leerwegen bol (beroepsopleidende leerweg) en bbl (beroepsbegeleidende leerweg) in het beroepsonderwijs, moet deelnemers beter voorbereiden op het werken in een leerbedrijf. In deze gecombineerde leerweg bol, bbl (glbb) volgen deelnemers het eerste jaar bol en het laatste jaar bbl. Met deze leerweg kunnen mbo-instellingen een passend alternatief bieden aan bedrijven en deelnemers. Vorig schooljaar is een experiment gestart en uit de eerste meting door het KBA blijkt dat er behoefte is aan deze gecombineerde leerweg. Verder

ed.nl

Techniekschool en bedrijfsleven moeten meer samen doen

Meer techniektalenten op MBO-niveau zijn nodig en ze moeten beter worden opgeleid. Hoe? Door onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen, schetst ING Economisch Bureau in een rapport. Verder

Buitenhof

Groei van het schaduwonderwijs

Steeds meer leerlingen volgen dure bijlessen en examentrainingen bij commerciële bedrijven. Werkt dit kansenongelijkheid in de hand? Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, de koepel van middelbare scholen, en Wieger Maris van Erasmus Education gaan in discussie (v.a. 39.30 min. - grijze vlak in de speler)

De Telegraaf

‘Extra onderwijsgeld niet traceerbaar’

In de periode tussen 2002 en 2015 is er voor het voortgezet onderwijs voortdurend extra geld ingezet. Vanaf 2012 zelfs 1,4 miljard extra per jaar. Maar uiteindelijk leverde dat 6 procent minder docenten op, 8 procent grotere groepen en een 2 procent lager docentensalaris in 2015 ten opzichte van 2002. Verder

Besteding van 2,4 miljard onderwijsgeld blijft vragen oproepen - AD.nl

Waar is het extra geld voor het VO gebleven? - Onderwijzerblog

NRC

‘Onderwijs moet de voordelen van ICT gebruiken’

Wat geven scholen uit aan digitalisering? Dat wilde de Onderwijsraad graag weten voor zijn advies over het gebruik van digitale technologie op school. Maar bedragen waren in geen begroting of jaarverslag te vinden – niet van schoolbesturen,en niet van het ministerie van Onderwijs. Verder

Onderwijs moet dringend een slag maken met digitalisering - BNR

de Volkskrant

Tienduizenden scholieren deden commerciële examencursus: ‘Vergroot kans op ongelijkheid’

Tienduizenden scholieren hebben dit jaar bij een commercieel bureau examentraining gevolgd voor het centraal eindexamen dat vandaag begint. Het merendeel (82 procent) van de scholen biedt leerlingen ook extra training aan buiten gewone schooluren, soms in samenwerking met een extern bureau. Eén op de vijf scholen vraagt geld voor die cursussen. Verder

De Correspondent

Resultaat van twintig jaar miljarden extra naar onderwijs: minder docenten, grotere klassen, lager salaris

Er is de afgelopen twintig jaar veel geld naar het Nederlandse onderwijs gegaan. Uit ons onderzoek blijkt dat daar géén extra docenten mee aangesteld zijn, die docenten mínder salaris hebben gekregen én de klassen groter zijn geworden. Verder

Trouw

Ik ga naar het vmbo - en daar is niets mis mee

Ze kan het duizend keer tegen haar zeggen: Je bent niet dom. Toch blijft de dochter van fotograaf Vivian Keulards lang onzeker over haar vmbo-advies. Wat zegt dat over ons schoolsysteem en over haar hoogopgeleide ouders? Verder

de Volkskrant

Ongekend experiment op vmbo in Rijswijk: bewegen voor én tijdens de les

Een vmbo in Rijswijk doet een ongekend experiment met bewegen voor én tijdens de les om te onderzoeken of dat nu echt tot betere schoolprestaties leidt. Verder

NRC

Bijles te duur? Voor deze vakkenvullers is het gratis

Scholieren krijgen steeds meer dure trainingen buiten lestijd. Hun ouders betalen. Dat zorgt voor ongelijkheid. Albert Heijn doet het gratis. Verder

AD

Stop met cijfers geven!

Een groep leraren is klaar met het geven van cijfers. Het is dodelijk voor de nieuwsgierigheid van leerlingen en het helpt ook niet om de stof te leren. Maar in de toetsweek bleek wiskunde toch niet zo goed gemaakt. Verder

NRO

Passend onderwijs in het mbo maakt meer los dan gedacht

De impact van passend onderwijs is groter dan de meeste mbo’s in 2014 hadden voorzien. Toen verwachtten de meeste instellingen nog dat het slechts tot beperkte veranderingen zou leiden. Dat constateert het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt Nijmegen na de balans van twee jaar passend onderwijs in het mbo te hebben opgemaakt. Ruim driekwart van de mbo’s heeft het beleid aangepast. Zo is er meer oog voor de ondersteuning die studenten behoeven en zijn docenten en mentoren daar meer bij betrokken. Verder

de Volkskrant

Leraar kampt met imagoprobleem: aanzien in tien jaar fors gedaald

Het aanzien van de leerkracht is de afgelopen tien jaar fors gedaald. Daar is iets aan te doen, maar een snelle verbetering zit er niet in. Verder

Trouw

Privacy leerlingen groeit scholen boven het hoofd

Scholen beveiligen gevoelige digitale informatie over leerlingen onvoldoende, zegt de Onderwijsraad. Verder

Is het nieuws te negatief over onderwijs?

Is het nieuws te negatief over onderwijs?Vorige
1 2 3 4 5 6 7 8 9