Landstede Groep
   
Jaargang 4 | Editie 5 | Archief 2015 - 2019

Onderwijsagenda

Wil je bijgepraat worden over ontwikkelingen in jouw vakgebied, geïnspireerd worden door andere onderwijsprofessionals of kennis opdoen over een specifiek onderwerp? In onze onderwijsagenda zie je welke conferenties, studiedagen en congressen er de komende tijd worden gehouden.

 

12 september: Jaarlijks Congres Hoogbegaafdheid

Het jaarlijks congres over hoogbegaafdheid staat dit keer in het teken van talentontwikkeling.

Er zijn de nodige hindernissen die hoogbegaafden kunnen ervaren, waardoor hun talenten niet optimaal ontwikkeld en/of benut worden. Gelukkig zijn er ook legio manieren waarmee je ze als hulpverlenings- of onderwijsprofessional kunt ondersteunen. Daarover gaat deze editie van het congres over hoogbegaafdheid.

Locatie: Jaarbeurs (Hallencomplex) - Utrecht
Tijd: 10.00 uur-17.00 uur

Meer informatie

3 oktober: Congres - Meertaligheid

Hoe verloopt de taalontwikkeling van meertalige kinderen? Wat zijn de verschillen in talige en cognitieve ontwikkeling tussen één- en meertalige kinderen? Hoe houd je daar in de praktijk rekening mee? En wat als er sprake is van een taalontwikkelingsstoornis of veelvuldig gebruik van 'social media taal'? Hoe geef je op een pedagogisch en didactisch verantwoorde manier taalgericht vakonderwijs aan meertalige kinderen? En breder: hoe kom je tot een integrale pedagogisch-didactische aanpak binnen multiculturele klassen? Hoe kun je taalstimulerende gesprekken tussen ouders en een meertalig kind met een auditieve of communicatieve beperking faciliteren?

Op deze en andere, aanverwante, vragen zullen de sprekers op deze dag hun antwoorden geven.

Locatie: Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven
Tijd: 10:00-17:00 uur

Meer informatie

 

3 oktober: Werkconferentie leerling eigenaar leerproces

Op  donderdag 3 oktober is  de  werkconferentie Leerling eigenaar leerproces in  Groningen.  Deze werkconferentie is speciaal voor leraren en teamleiders in het voorgezet onderwijs. Aan het eind van de werkconferentie heb je praktische handvatten waarmee je leerlingen meer eigenaar kunt maken van hun leerproces. 

Locatie: Stadslyceum - Groningen
Tijd: 13:30-18:30 uur

Meer informatie

3 & 4 oktober: Het Nationaal Onderwijs Congres: back to the future

Onderwijs & ontwikkeling: terug naar de bedoeling | Claire Boonstra
We lijken een beetje de weg kwijt in het onderwijs en in de ontwikkeling van kinderen, volwassenen, onze samenleving en onze planeet. Op plekken waar er geen heldere antwoorden zijn op de vraag “wat is de bedoeling?” wordt vastgehouden aan het eenvoudig en objectief meetbare ‘hoger is beter’ principe – maar dat blijkt telkens weer zowel de individuen als onze samenleving en de planeet tekort te doen. Toch is er goed nieuws: wanneer we wél op zoek gaan naar de bedoeling en hier antwoorden op formuleren, blijken we het op een diep en fundamenteel niveau volledig met elkaar eens te zijn. En komen we op antwoorden die universeel en tijdloos blijken. De vraag is wel: hoe kunnen we ons onderwijs meer in lijn brengen met die bedoeling?

Duurzaamheid en de toekomst | André Kuipers
Met het ruimtestation vloog André Kuipers 16 keer per dag een rondje rond de hele aarde. Vanuit de ruimte is goed te zien dat wij wonen op een kleine bol in een groot, donker heelal; de aarde is in feite zelf een ‘ruimteschip’ met beperkte voorraden. Grenzen tussen landen zijn vanuit de ruimte niet zichtbaar. Wél zichtbaar zijn de mondiale uitdagingen waar we met zijn allen voor staan: klimaatverandering, ontbossing, erosie, de gevolgen van verstedelijking. In het nieuws zien wij dagelijks dat jongeren zich druk maken om deze uitdagingen. Nieuwe technologieën – van recycling tot aardobservatie door satellieten – zijn noodzakelijk voor een goede toekomst. De toekomst ligt in de handen van onze leerlingen. Maar wat betekent dit nu voor onze onderwijspraktijk?

Hou je batterijen opgeladen! En wat als ze leeglopen? Kies voor je talent! | Luk Dewulf
In deze masterclass kijkt Luk Dewulf naar energieverlies en burn-out vanuit een talentgericht, systemische en relationeel perspectief. Wat zijn jouw talenten? En wat gebeurt er met je talent onder stress of druk? Wat zijn de dynamieken die kunnen leiden tot energieverlies en burn-out. En wat maakt het onderwijs hier zo kwetsbaar voor?

Het onderwijs van de toekomst…. beweegt! | Lenneke Gentle
Kinderen bewegen van nature graag en veel; stil zitten is geen optie. Gelukkig maar, want kinderen die zich ontwikkelen door veel te bewegen, ontwikkelen zich beter dan kinderen die weinig of niet bewegen. Ze zijn sociaal, creatief, gezond en gelukkig. Kinderen scoren zelfs beter op cognitieve testen wanneer de leerstof bewegend wordt aangeboden. Meer bewegen tijdens de schooldag en bewegend leren toepassen: in deze masterclass geeft Lenneke Gentle van Studio Swing een blik op de mogelijkheden. Let’s move!

Locatie: Spant! - Doctor Abraham Kuyperlaan 3 - Bussum
Tijd: 08.30-16.30 uur 

Meer informatie

30 oktober: NRO-congres ‘Samen op Koers’

Het NRO-congres is een dag vol inspiratie en kennisdeling. Kom ook en ontdek samen hoe onderwijs en onderzoek elkaar versterken.

Locatie: Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven
Tijd: 09:00-17:00 uur

Meer informatie

31 oktober: Conferentie Onderwijs-Jeugd

Een krachtige samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en gemeenten vraagt erom dat men elkaar kent. Alleen zo kan inhoud worden gegeven aan daadwerkelijk interprofessioneel samenwerken aan de ontwikkelkansen van kinderen. En dáár draait het om tijdens deze conferentie 'Onderwijs-Jeugd' op 31 oktober 2019.

Locatie: Van der Valk - Veenendaal
Tijd: 19:30-16:45 uur

Meer informatie

19 november: Scholenconferentie 'Verrassend Passend'

Steunpunt Passend Onderwijs organiseert op dinsdag 19 november 2019 weer de jaarlijkse scholenconferentie ‘Verrassend Passend’ voor schoolleiders, IB’ers, zorgcoördinatoren, leraren, medewerkers jeugdzorg en leerplichtambtenaren.

Meer informatie

26 september: Bijeenkomst 'Leren voor duurzame ontwikkeling'

Het evenement voor de onderwijsinnovatie van nu en de toekomst: leren voor duurzame ontwikkeling.

Op donderdag 26 september organiseert de coöperatie Leren voor Morgen in samenwerking met O3-effect het eerste landelijke voortgezet onderwijsevenement voor de onderwijsinnovatie van deze tijd: leren voor duurzame ontwikkeling.

Locatie: CIRCL - 1B Gustav Mahlerplein - Amsterdam
Tijd: 09:30-17:00 uur

Meer informatie
Vorige
1 2 3 4 5 6 7 8 9