Landstede Groep
   
Jaargang 4 | Editie 6 | Edities
Media

Onderwijs in het nieuws

Kan de webcamdocent de oplossing worden voor het lerarentekort?

Moet een leraar fysiek aanwezig zijn? Nee, zegt het bedrijf Like2Teach. De belangstelling voor hun webcamlessen groeit, niet in de laatste plaats door het nijpende lerarentekort. De Goudse Waarden in Gouda had donderdag de primeur. Verder

‘Jongens worden als last gezien’

 Waarom blijven jongens vaker zitten en zijn ze minder gemotiveerd? Een boek over ‘het jongensprobleem’ in het onderwijs. Verder

CBS: Jongens staan na een jaar al op achterstand in het voortgezet onderwijs

Meisjes vanuit elk brugklastype behalen gemiddeld een schooldiploma van een hoger niveau dan jongens. Meisjes behaalden vaker dan jongens een havo- of vwo-diploma, jongens behaalden vaker dan meisjes een diploma van een van de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo (-basis of -kader). Bij het definitieve schooladvies van de basisschool en bij de start in het voortgezet onderwijs waren er nog nauwelijks niveauverschillen tussen jongens en meisjes. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Verder

Mbo-vak straks ook voor vmbo-leerling

 Vmbo-leerlingen moeten volgend schooljaar vanaf de derde klas ook vakken kunnen volgen op het mbo. Onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob willen zo bevorderen dat vmbo-leerlingen langer blijven leren. Verder

'Schande dat mbo studenten aflevert die niet goed kunnen lezen en schrijven'

Een brief van de overheid lezen, foutloos een CV opstellen, of begrijpen wat er in de krant staat; een groeiende groep jongeren, mét mbo-diploma, kan dit niet. "Een schande", vindt oud-docent Evelien Polter. Volgens haar wordt er op het mbo te weinig aandacht besteed aan taalonderwijs, en zijn docenten Nederlands vaak niet eens geschoold in het vak. Verder

Mbo-studenten over de middenklasse: Ze hebben ons straks hard nodig

Wat vinden de middenklassers van de toekomst ervan dat er meer aandacht moet komen voor de middenklasse? Trouw vroeg het aan drie mbo-studenten.

Er moet meer aandacht komen voor de middenklasse, stelde de koning in de Troonrede. Studenten van Landstede MBO in Zwolle, toekomstige middenklassers, beamen dat. Vooral meer waardering zou goed zijn. Verder

Hoe kan het dat uitgaven aan onderwijs stegen, en salarissen niet?

Sinds 2012 gaat op Twitter een grafiek rond die moet aantonen dat het onderwijs relatief steeds minder uitgeeft aan leraren en steeds meer aan randzaken. Kaya Bouma en Rik Kuiper proberen te achterhalen of die kloof echt bestaat. Verder

De verwaarlozing van taalonderwijs op het mbo moet stoppen, bepleit deze ex-docent

Op mbo-scholen wordt nog maar weinig aandacht aan taalonderwijs besteed. De docenten Nederlands zijn vaak niet eens geschoold in het vak. Evelien Polter werkte zelf jarenlang op het mbo en zag het taalniveau gestaag dalen. Verder

Vaklui kun je zelf opleiden

Door de krapte is personeel vinden nog steeds lastig. Ondernemer Hans van Baal leidt schoolverlaters en zij-instromers daarom zelf op tot stukadoor. Met „een aai over de bol” en „een schop onder de kont”. Verder

Aantal zieke leraren op middelbare scholen groeit opvallend hard

Het aantal docenten op middelbare scholen dat zich ziek meldt, groeit opvallend hard. Jarenlang schommelde het percentage werktijd dat door ziekte verloren ging rond de vijf procent, vorig jaar was dat al 5,6 procent. Volgens VO in Ontwikkeling is er meer aan de hand. Verder

Mbo’ers stromen nog altijd minder door naar hbo

Het aantal mbo-studenten dat na het halen van het diploma doorstroomt naar het hoger beroepsonderwijs blijft dalen, al vlakt die dalende lijn wel af. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van het hoger onderwijs, die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Verder

Geld zat, maar bijscholen, ho maar

Het kabinet trekt 200 miljoen euro extra uit voor de professionele ‘ontwikkeling van iedereen’. Terwijl de bestaande potjes al niet worden opgemaakt. Verder

Oeso: ‘Salaris leraren moet omhoog’

‘Het salaris van leraren heeft direct impact op de aantrekkelijkheid van het leraarsberoep.’ De Oeso windt er in het verschenen rapport Education at a glance 2019 geen doekjes om. Verder

Zzp-docent in opmars: de leraar is ook per uur te huur

Door het groeiende lerarentekort neemt het aantal zzp-docenten toe. Schoolleiders vinden het zorgelijk. ‘De kwaliteit komt zo onder druk te staan.’ Verder

Macrodoelmatigheid: zelfregulering scholen nog mager

Scholen doen nog te weinig om het opleidingsaanbod goed te laten aansluiten op de vraag op de arbeidsmarkt. De zelfregulering, zoals die is beoogd in de wet macrodoelmatigheid, komt nauwelijks van de grond. De recent door SBB en MBO Raad gestarte ‘nieuwe werkwijze’ is wel een stap in de goede richting. Verder

De scholen zijn weer begonnen. Een wijze les komt uit Zweden

In Zweden werd het begin jaren negentig makkelijker om een school op te richten. Het gevolg: meer segregatie, terwijl de onderwijsprestaties daalden. Gaat dat in Nederland ook gebeuren, nu de belangrijkste onderwijswet verandert? Verder

Groeiend tekort aan ambachtslui: straks geen dakdekker meer te vinden

Er is een groeiend tekort aan ambachtslui. Om meer mensen tot ambachtsman- of vrouw op te leiden, zijn ambachtsinstituten in het leven geroepen. Maar niet elke opleiding blijkt even populair en sommige ambachten, zoals dat van dakdekker, dreigen alsnog te verdwijnen. ‘Hele specifieke vakkennis gaat hiermee verloren.’ Verder

Werken aan de nieuwe programmeurs

De toekomst is nieuwe, slimme technologie – maar zonder programmeurs heb je nog niets. Bedrijven staan in de rij voor ict’ers. Verder
Vorige
1 2 3 4 5 6 7 8