Landstede Groep
   
Jaargang 4 | Editie 7 | Edities

Onderwijsagenda

Wil je bijgepraat worden over ontwikkelingen in jouw vakgebied, geïnspireerd worden door andere onderwijsprofessionals of kennis opdoen over een specifiek onderwerp? In onze onderwijsagenda zie je welke conferenties, studiedagen en congressen er de komende tijd worden gehouden.

16 november: MBO Vakmanschap: Hart van de Zorg

Het werkveld in de zorg is continu in beweging. Veranderende wensen van cliënten, nieuwe technologische ontwikkelingen én demografische veranderingen zorgen voor constante dynamiek. De studenten die op de verschillende ROC’s worden opgeleid staan te popelen om hun kennis en geleerde vaardigheden in de praktijk te brengen bij de zorgorganisaties. Ze willen graag met de zorginstellingen meedenken en helpen bij het verder vorm geven aan de bovenstaande ontwikkelingen. In de praktijk blijkt dit vaak lastig en werkt het nog niet optimaal.
Dat leidt tot de centrale vraag: Hoe kunnen we de ontwikkelkracht van de MBO-student in de zorg nóg beter inzetten?

Tijd: 8.45 - 16:45. Locatie: Theater Orpheus in Apeldoorn

Meer informatie

16 november: Het onderwijs van de toekomst

Tegenwoordig lijkt het een feit dat onderwijs blijvend moet veranderen om aan te blijven sluiten bij de vraag van de samenleving van vandaag en om leerlingen op te leiden tot wereldburgers en de werknemers van morgen. De vraag is echter welke ontwikkelingen er in het onderwijs omarmd moeten worden om aan deze wensen te voldoen en welke ontwikkelingen het onderwijs eerder kwaad dan goed doen. Zijn kinderen gebaat bij zogenoemde iPad-scholen of meer virtual reality in de klas? En hoe helpen onderwijsvernieuwingen om de politiek gerust te stellen dat leerlingen écht klaar worden gestoomd voor de toekomst?

Locatie: Domplein 3 in Utrecht. Tijd: 19:45 – 21:30.

Meer informatie

19 november: Dag van het mbo

Het gaat goed met het middelbaar beroepsonderwijs. De kwaliteit is op orde; studenten, mbo-professionals en het bedrijfsleven zijn tevreden. Overal in het land zijn er innovatieve ideeën om het onderwijs nog beter te maken. In verschillende regio’s zijn op uiteenlopende onderwerpen inspirerende samenwerkingen tussen studenten, onderwijs en het bedrijfsleven. 
 
Locatie: Theater Orpheus in Apeldoorn

Meer informatie

21 november: Leraren maken het verschil! Meesterlijk lesgeven

Verbale ‘meesters’ (en ‘juffen’) houden de leerlingen geboeid van begin tot eind van de les en hebben 65% meer impact bij het overdragen van de lesstof. Verbale leraren gebruiken hun communicatie- en overtuigingsvaardigheden niet alleen in de les, maar ook tijdens (moeilijke) oudergesprekken, vergaderingen en in gesprekken met de omgeving van de school.

Deze drie fases doorloop je tijdens ‘Leraren maken het verschil! – Meesterlijk lesgeven’. Je leert technieken van kampioenen in het communicatievak die meer impact hebben op jouw publiek, met verbluffende resultaten (o.a. verbeterde leerlingenopbreng- sten, tevreden ouders, enthousiaste collega’s en stakeholders) tot gevolg. Dit professionaliseringsevent biedt een bron van inspiratie en praktische tips om het verschil te maken bij jou op school.

09.30 uur - 16.15 uur
Locatie: Beatrix Theater Utrecht

Meer informatie

27 november: Conferentie over de toekomst van het rekenonderwijs

Het steunpunt taal en rekenen organiseert op dinsdag 27 november een conferentie over het onderwerp ‘toekomstbestendig taal- en rekenonderwijs’. De conferentie, die plaatsvindt in congrescentrum 1931 in Den Bosch, is interessant voor iedereen die zich in het mbo of het voortgezet onderwijs bezighoudt met rekenen, Nederlands of Engels. De organisatie nodigt docenten, beleidsmedewerkers en andere experts uit om een workshop of een lezing te verzorgen.

Meer informatie

27 november: Bouwen aan het beroepsonderwijs van morgen

Publiek-privaat samenwerken is hét thema van het middelbaar beroepsonderwijs. Vele mbo-scholen slaan de handen ineen met het regionale bedrijfsleven om beroepsgericht onderwijs aan te bieden. Het mooie van deze innovatie is dat de school en de praktijk gelijk kunnen reageren op veranderingen in het beroep en de arbeidsmarkt. Bovendien leert de student zo optimaal de praktijkkennis verwerven.

Platform Opleider2025 organiseert, samen met het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo), het ‘Ontwerpatelier Bouwen aan het beroepsonderwijs van morgen’. Platform Opleider2025 – een samenwerking tussen Platform Bètatechniek en de BVMBO – verbindt opleiders mbo en praktijkbegeleiders en ondersteunt hen in het vormgeven van innovatief onderwijs.

Meer informatie

27 november: Conferentie datagebruik in de praktijk

In samenwerking met saMBO-ICT organiseert Kennisnet deze conferentie om de kennis en ervaring te vergroten over de voorwaarden en mogelijkheden van datagebruik. Deze bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmedewerkers, ict-coördinatoren, informatiemanagers uit het mbo of onderwijsadviseur die meer met  beschikbare data uit hun organisatie willen doen. 

Locatie: Utrecht. Toegang gratis.

Meer informatie

28 november: Robotica congres

Op woensdag 28 november organiseert het Fieldlab Industrial Robotics in samenwerking met Innovatiehuis De Diamant een congres over industriële robotica. 

Meer informatie

29 november: vmbo – mbo in verbinding: wendbaar en weerbaar

Op 29 november 2018 vindt de tweede landelijke vmbo-mbo conferentie plaats. De conferentie gaat over dé kernvraag van vandaag: hoe bieden we leerlingen en studenten van nu goed onderwijs voor hún toekomst. Dat betekent: aandacht schenken aan technologie, maar ook persoonlijke weerbaarheid en nieuwe vaardigheden. 
Sprekers: van China-specialist en documentairemaker Ruben Terlou naar voorzitter van UNETO-VNI Doekle Terpstra en dé Deense specialist van het beroepsonderwijs Peter Koudahl.

Locatie: Conferentiecentrum Hart van Holland in Nijkerk

Meer informatie

29 november: Lean in het onderwijs

Op donderdag 29 november 2018 organiseert Bureau Tromp een Lean in het onderwijs event. Deze ochtend is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs en zich oriënteert om op nieuwe manieren slimmer te werken. Inschrijven is kosteloos.

Locatie: Meeting Plaza Utrecht, 20 Godebaldkwartier. Tijd: 09:00 – 12:00

Meer informatie

5 – 7 december: ONLINE EDUCA – Berlijn

Tijdens de Online Educa in Berlijn worden onderwijsinnovaties uit de hele wereld aan elkaar getoond. 

Meer informatie

22 januari: Congres Gepersonaliseerd Onderwijs

Futureproof: sluit aan bij de behoefte van de student & maatschappij

Plaats: Utrecht

Meer informatie

22 - 26 januari: Voor beter onderwijs

Het onafhankelijke congresprogramma, genaamd de Onderwijsacademie, is zorgvuldig samengesteld in samenwerking met de onderwijsadviesraad en het onderwijspanel. Met ruim 230 inhoudelijk sessies in samenwerking met meer dan 30 inhoudelijke partners kun je je volledig bijscholen op thema’s zoals 21ste-eeuwse vaardigheden, arbeidsmarkt & mbo, talentontwikkeling, de leraar als coach, gedragsproblemen, gepersonaliseerd leren, adaptief onderwijs, werkdruk, klaslokaal van de toekomst en nog veel meer. De toegang is gratis. 

Meer informatie en aanmelden
Vorige
Volgende
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10