Landstede Groep
   
Jaargang 4 | Editie 2 | Archief 2015 - 2019

Landstede Innovatiedag 2018 over toekomstbestendig mbo

Nieuwe inzichten, opzienbarende ideeën, motiverende gesprekken of een ultieme aha-erlebnis. Op dinsdag 3 april wordt aan het Rechterland de inmiddels traditionele Innovatiedag van Landstede gehouden. Een bron van inspiratie voor de meer dan 650 deelnemers.

De elfde editie kent dit jaar driemaal 25 deelsessierondes en één keynotespreker: Myriam Lieskamp. Het thema is ‘Toekomstbestendig beroepsonderwijs Landstede, de kracht van verbinden’.

‘De onderwijswereld is heel dynamisch en verandert steeds sneller. Daar willen we flexibel op inspelen’, zegt projectleider Liesbeth Ruinemans. Onderwijsadviseur Marjanne Hagedoorn legt uit: ‘Het draait om vragen als: wat voor rol speelt het mbo in de toekomst? Wat betekent dat voor je curriculum, voor je opleiding, voor je rol als docent, voor de manier waarop je de praktijk naar het onderwijs haalt en andersom? We moeten nadenken over hoe we onze maatschappelijke opdracht goed kunnen uitvoeren. Anders staan we stil.’ 

Cultuuromslag

‘Wij moeten ook nadenken over de vraag hoe je studenten competenties kunt laten ontwikkelen die ze nodig hebben voor hun toekomstig beroep’, zegt onderwijsadviseur Anja Waninge. ‘Men vraagt om meer ondernemerschap en initiatief van de studenten. Als wij met een voorgekauwd curriculum komen en een uitgestippelde structuur, leren de studenten niet zelf na te denken. Dat vergt een cultuuromslag, maar Landstede kan dat. Het Zorgtrainingscentrum is een goed initiatief en we kennen andere grootschalige innovaties waarbij school, student en bedrijfsleven volop betrokken zijn. Er lopen mooie aanvragen bij het Regionaal Investeringsfonds, zoals de #robotschool.’ 

Deelsessies te kust en te keur

Onder het hoofdthema hangen een aantal deelthema’s, zoals Onderwijsinnovatie en Vernieuwing, Branche- en werkveldontwikkeling en Onderzoek en kennisontwikkeling. Er zijn de meest uiteenlopende workshops, masterclasses en presentaties.

Een greep: LOB: De Kunst van het Kiezen, Gepersonaliseerd leren komt binnen bereik met MBOscrum, BAH! Positief lesgeven. Dat is voor watjes, Help, ik zit in een project!. Maar ook algemenere sessies, zoals Verdubbel je leessnelheid, Hart & Reanimatie en LinkedIn start-up: kennis up-to-date houden, verbinden en benutten. ‘We geven de deelnemers de gelegenheid om helemaal hun eigen individuele route en thema te bepalen’, zegt Liesbeth. 

Keynotespreker Myriam Lieskamp

Dit jaar is er één keynotespreker, Myriam Lieskamp. Zij werkte 22 jaar als leraar in het speciaal basisonderwijs. Daarna werd ze trainer/adviseur voor scholen, leraren en schoolleiders bij CN Onderwijs en vervolgens beleidsadviseur onderwijsinhoud bij CNV Onderwijs. Als lid van de SER-commissie Onderwijs en arbeidsmarkt werkt Myriam aan verschillende adviezen over de toekomst van het onderwijs, zoals de toekomst van MBO en toekomstgericht funderend onderwijs. Haar motto: ervoor zorgen dat mensen de volgende dag graag willen uitproberen wat ze die dag daarvoor geleerd hebben.

‘Docenten dragen bij door good practices te delen in deelsessies, spreekstalmeester Petra van Selling verzorgt met studenten een openingsact’, vertelt projectcoördinator Renate Mensink. ‘Studenten assisteren bij de catering, maken films en begeleiden de deelnemers. Vanuit de hele organisatie wordt volop bijgedragen.’ 

Groeiende vraag mbo-studenten

Ook Rini Romme van de MBO raad is uitgenodigd voor de Innovatiedag. Anja: ‘In de techniek, ICT, zorg, kinderopvang, overal zijn tekorten. We moeten ook nadenken over de vraag hoe we meer mensen binnen krijgen. Niet alleen de jonge studenten, maar bijvoorbeeld ook mensen die al werken en die re-integreren.’ Liesbeth vult aan: ‘Rini heeft daar een duidelijke landelijke visie op.’ 

Nieuwe rol onderwijsadviseurs

Werd de Innovatiedag voorheen georganiseerd door een kleine groep collega’s met Renate Mensink als projectcoördinator, dit jaar is er een programmaraad ingesteld. ‘Er is een nieuwe rol gecreëerd voor onderwijsadviseurs, die de teamleiders ondersteunen bij de IKP’s, de innovatie- en kennisplatforms’, legt Liesbeth uit.  ‘Zij weten wat er speelt in de eigen Landschappen en kunnen prima input geven voor Innovatiedag-thema’s vanuit hun eigen expertise.’

De programmaraadsleden weten uit eigen ervaring hoe inspirerend de Innovatiedag kan zijn. ‘Het hoeft niet zo te zijn dat je meteen hele ideeën gaat opvolgen en methodes omgooit’, zegt Marjanne. ‘Het kan ook om verandering van inzicht gaan, of gewoon tot nadenken stemmen. Vorig jaar volgde ik bijvoorbeeld een workshop Scrum. Het triggerde mij om na te denken over hoe je dit bij sociale opleidingen kunt invoeren: de plenaire start, het bepalen van de doelen, de gezamenlijke verantwoordelijkheid.’

Kleine opmerkingen kunnen grote impact hebben. ‘De presentatie van schrijver en organisatieadviseur Wouter Hart heeft mij het inzicht gegeven dat je altijd moet teruggaan naar de bedoeling: waarom doen we dit? Dat neem ik continu mee’, zegt Anja. Liesbeth geniet van colleges en presentaties. ‘Ik kan dan echt slurpen aan nieuwe informatie, die me kennis geeft en nieuwe inzichten biedt.’ Anja: ‘De Innovatiedag is echt een cadeautje!’ 

De Innovatiedag vindt elk jaar plaats op de dinsdag na Pasen, dit jaar is dat op 3 april. Vanaf vrijdag 16 maart is het volledige programma van de Innovatiedag 2018 bekend en kunnen mensen zich aanmelden. Berichtgeving hierover volgt via een persoonlijke uitnodiging. Bekijk hier het programma
Vorige
Volgende
1 2 3 4 5 6