Landstede Groep
   
Jaargang 4 | Editie 3 | Edities

OR-Onderwijs: samen met het CvB werken aan een sterk bedrijf

De OR-Onderwijs behartigt de belangen van een groot deel van de docenten van Landstede Groep. Wat doet de OR-Onderwijs voor jou? Waar maken de leden zich hard voor? ZinMag sprak met voorzitter Johan Oosterhof en lid Ailko Faber.

Johan Oosterhof, docent economie in Harderwijk en vakdocent gastheerschap Ailko Faber zijn twee van de vijftien leden van de nieuwe OR-Onderwijs. Ze zetten zich nu een jaar in om de belangen van het onderwijzend personeel te behartigen.

Wat was jullie motivatie om in de OR-onderwijs te gaan?
Johan: ‘In de achttien jaar dat ik hier werk, heb ik eerst in de centrale MR gezeten en daarna in de COR. Ik ben graag bezig met het beleid van de school en het belang van het personeel. Daarom heb ik me verkiesbaar gesteld voor de OR-onderwijs. Over het voorzitterschap had ik meer dan een week nagedacht. Dit was een kans om een nieuwe uitdaging aan te gaan.’

Ailko: ‘Ik kreeg via de AOB een uitnodiging om me verkiesbaar te stellen voor de OR. De trigger om me aan te melden was dat ik het belangrijk vind om de zelfregie van de werkvloer te vergroten. Ik vind het waardevol om een bijdrage te kunnen leveren om medezeggenschap binnen de organisatie te bevorderen. Het is wel veel werk. We moeten ontzettend veel lezen. Maar ik ben blij dat ik de keuze gemaakt heb.’

Ailko Faber en Johan Oosterhof

Wat hebben jullie dit jaar bereikt?
Ailko: ‘Een mooi voorbeeld is onze inzet rondom het Medewerkerstevredenheidsonderzoek. We merkten dat redelijk wat medewerkers hier niet aan meedoen, omdat ze betwijfelen of het echt anoniem is. Wij hebben er bij het CvB op gehamerd dat zij goed moeten communiceren dat de anonimiteit écht gegarandeerd is en er op aangedrongen dat er met de uitkomsten ook echt iets gedaan wordt.

Vanaf nu worden de resultaten per eenheid opgesplitst, de directie van de eenheid krijgt de resultaten te horen in het bijzijn van de onderdeelcommissie. Daarin zitten vertegenwoordigers van de OR-onderwijs. De directie geeft vervolgens in samenspraak met de teams aan welke inspanningen zij gaan plegen om verbeteringen door te voeren. De onderdeelcommissie wordt daarover ingelicht en houdt de voortgang in de gaten.’

Behoort een onderwerp als dit tot de kerntaak van de OR?
Johan: ‘Jazeker. Onze kerntaak is het uitoefenen van invloed en controle op het CvB om te zorgen dat de medewerkers goed onderwijs kunnen geven en studenten goed onderwijs kunnen krijgen in een prettige cultuur. Om dat te kunnen realiseren, heeft de OR medezeggenschap over financiën, onderwijs, personeel en organisatie.’

Waarvoor hebben jullie je het afgelopen jaar nog meer ingezet?
Ailko: ‘Een belangrijk item was de begroting voor 2018. Sinds 1 januari 2017 moeten personeel en studentenraad daarmee wettelijk instemmen. Met behulp van de handreiking die is opgesteld door het landelijk Platform medezeggenschap MBO, de MBO Raad en JOB, hebben we de begroting bekeken. Het beleid van de instelling en de daarbij behorende keuzes hebben financiële consequenties. Het is erg belangrijk deze goed af te wegen. Ook heeft onze commissie de financiële stukken verzameld en hebben we advies ingewonnen bij een extern adviseur.’

Johan: ‘Uiteindelijk hebben we ingestemd, maar onder meer de aanloop naar dit besluit kan wel verbeterd worden. We kregen de stukken later dan zou moeten, procesmatig was het dus niet op orde.’

Jullie hadden ook geen instemming kunnen verlenen.
Johan: ‘Dat kan, maar daar moet je dan ook de consequenties van onder ogen zien. In dit geval zou dat betekenen dat de eerste periode van 2018 gewerkt zou worden met een deel van de begroting van 2017. Daar was het niet slecht genoeg voor. Er zijn echt flinke stappen gezet ten opzichte van voorgaande jaren. Dat was ook de conclusie van onze extern adviseur. Het CvB heeft de laatste jaren keihard gewerkt om uit een moeilijke financiële situatie te komen, daar verdienen ze een pluim voor. Maar het kan nog beter.’ 

Een al langer sluimerend onderwerp is Bring Your Own Device. Daar is jullie voorganger, de COR, ook mee bezig geweest. Staat dit ook weer bij jullie op de agenda?
Ailko: ‘Dat onderwerp is binnenkort afgerond. Samen met P&O hebben wij voorstellen gedaan voor een nieuwe regeling. Er ligt nu een aantal opties waar het CvB er binnenkort een uit kiest. Dan is er, na jaren, eindelijk een eenheid in de afspraken over gebruik en aanschaf van laptops en pc’s.’

Johan: ‘Sommige dossiers lopen al heel lang. Je hebt bijvoorbeeld contractonderwijs onder de naam Groeiopleidingen. Daar is door een COR of een ander orgaan nooit een knoop over doorgehakt. Daar zijn we nu dingen over aan het uitzoeken.’

Wat bijvoorbeeld?
Ailko: ‘We moeten in de gaten houden dat het geld voor het reguliere onderwijs niet bij het contractonderwijs terechtkomt. Daarvoor is het belangrijk om te weten hoe die Groeiopleidingen georganiseerd zijn.’
Johan: ‘De eerste stappen zijn daarin gezet. Er is een notitie van het CvB waarin het doel, de visie, en de doelgroepen genoemd zijn en welke taken de frontoffice uitvoert.’
Ailko: ’Kijk, dat contractonderwijs is nodig om de werkgelegenheid te kunnen waarborgen. Maar daar moeten dan wel goede afspraken over komen: hoe wil je dat onderwijs vormgeven, waar baseer je de verwachte omzet op? Uit welke gelden worden de docenten voor het contractonderwijs betaald? En zijn dat eigen docenten of externe docenten? Daar verdiepen we ons nu in.’

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende periode?
Johan: ‘Er zijn vier onderwerpen waar we ons extra op richten. Dat is één: de begroting, twee: de communicatie tussen het CvB en de OR en tussen medewerkers en de OR, drie: duurzame inzetbaarheid van personeel en vier: proactief meedenken in de strategie en het beleid van Landstede MBO.’

Ailko: ‘Je kunt op twee manieren werken als OR. Je roeren aan het eind van een traject en op je achterste benen gaan staan wanneer je het anders wilt. Of aanschuiven bij de ontwikkeling van een traject, zodat je samen met het bestuur naar een sterk en goed product toewerkt. Het CvB kiest voor die laatste optie. Dat betekent dat ze open, eerlijk en transparant naar ons moeten zijn. Het lastige is, de OR en het CvB kijken met een ander inzicht naar dezelfde informatie. Maar uiteindelijk is ons doel hetzelfde: samen werken aan een sterk bedrijf.’

Weet het personeel voldoende wat jullie doen en waarvoor ze jullie kunnen benaderen?
Ailko: ‘Wie meer over ons wil weten, kan kijken op Connect. Daar vind je onze agenda, nieuwsbrieven, informatie over de leden en contactinformatie. We werken ook actief aan het verbeteren van onze communicatie, bijvoorbeeld door nieuwsbrieven te sturen. En om zichtbaarder te worden, droegen de OR-onderwijsleden op de Innovatiedag een grote button en waren we aanwezig in het restaurant. Om docenten meer bij ons werk te betrekken, willen we ook meer gebruikmaken van hun expertise.’

Je kunt nu een oproepje plaatsen, als je wilt.
Ailko: ‘Heb je specifieke kennis over onder meer ICT, HRM, bondswerk, financieën, recht- en wetskennis en wil je ons een keer met die kennis assisteren in een commissie van de Ondernemingsraad? Mail dan naar oronderwijs@landstede.nl.’
Volgende
1 2 3 4 5 6 7 8 9