Landstede Groep
   
Jaargang 4 | Editie 5 | Edities

Onderwijsagenda

Wil je bijgepraat worden over ontwikkelingen in jouw vakgebied, geïnspireerd worden door andere onderwijsprofessionals of kennis opdoen over een specifiek onderwerp? In onze onderwijsagenda zie je welke conferenties, studiedagen en congressen er de komende tijd worden gehouden.

27 augustus: opening mbo-jaar 2018

Vanaf komend studiejaar start een nieuwe traditie in het mbo: de officiële opening van het mbo-jaar. De opening, steeds georganiseerd in een andere regio, is een memorabel moment voor studenten, medewerkers van mbo-scholen, met betrokkenheid van (lokale, regionale en landelijke) partners als het bedrijfsleven en de overheid. De opening wordt georganiseerd onder de vlag van Dit is mbo: een mbo-school zal gastheer zijn. De MBO Raad organiseert, coördineert en betrekt de andere scholen.

ROC van Tilburg is gastheer voor de opening van het jaar 2018-2019. De ontwikkeling van het programma is in volle gang. Centraal staat de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, burgerschap en een leven lang ontwikkelen (drievoudige kwalificatie) en de start van de Landelijke Ambassadeursverkiezing mbo.

17 september: regiobijeenkomst Schoolleiders voor de Toekomst

Deze regiobijeenkomst staat in het teken van de beweging ‘Schoolleiders voor de Toekomst’. Alle schoolleiders zijn van harte welkom. U wordt ook gevraagd twee leerlingen mee te nemen. Samen gaat u in gesprek over de ambities van het onderwijs en de eigen school.

Datum en tijd: maandag 17 september van 14:30 tot 18:00 uur 
Locatie: Beekdal Lyceum, Bernhardlaan 49, Arnhem

Meer informatie

25 september & 8 november 2018: Bouwen aan het beroepsonderwijs van morgen

Publiek-privaat samenwerken is hét thema van het middelbaar beroepsonderwijs. Vele mbo-scholen slaan de handen ineen met het regionale bedrijfsleven om beroepsgericht onderwijs aan te bieden. Het mooie van deze innovatie is dat de school en de praktijk gelijk kunnen reageren op veranderingen in het beroep en de arbeidsmarkt. Bovendien leert de student zo optimaal de praktijkkennis verwerven.

Platform Opleider2025 organiseert, samen met het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo), het ‘Ontwerpatelier Bouwen aan het beroepsonderwijs van morgen’. Platform Opleider2025 – een samenwerking tussen Platform Bètatechniek en de BVMBO – verbindt opleiders mbo en praktijkbegeleiders en ondersteunt hen in het vormgeven van innovatief onderwijs.

Meer informatie

25 september: ISK-netwerkbijeenkomst: omgaan met culturele diversiteit en communiceren met jonge statushouders

Op 25 september organiseert Schoolinfo een netwerkbijeenkomst speciaal voor ISK-docenten en -coördinatoren. Deze is onderdeel van een reeks bijeenkomsten waarin kennisoverdracht, het ontmoeten van collega’s van buiten je eigen ISK en het onderling uitwisselen van ervaringen centraal staan. Deze bijeenkomst staat in het teken van omgaan met culturele diversiteit en het communiceren met jonge statushouders en hun ouders.

Meer informatie

25 september: Jaarlijks Congres - Hoogbegaafdheid

Het thema van dit jaar is: hoogbegaafd en kwetsbaar. Want mensen die hoogbegaafd zijn, zijn niet alleen maar hoogintelligent, gedreven en nieuwsgierig. Ze leggen ook vaak de lat te hoog voor zichzelf, of hun omgeving verwacht te veel van ze. Of ze zijn helemaal van de kaart als ze een keer met een taak geconfronteerd worden die te moeilijk voor ze is.

Meer informatie 

26 september: Nationale Educational Needs Conferentie 2018

Tijdens de Nationale Educational Needs Conferentie komen thema's als gedragsproblemen, leerstoornissen, leerlingen met ontwikkelingsvoorsprong of combinaties van bovenstaande aan bod. Verder kunt u lezingen bijwonen over meer algemene thema's die actueel zijn en leven in het onderwijs, zoals: inclusief onderwijs, werkdruk, goed onderwijs aan nieuwkomers, ontwikkeling van het brein en omgaan met pestgedrag.

Meer informatie

 

3 oktober: conferentie btg entree

Op woensdag 3 oktober 2018 zijn alle professionals bij de entreeopleiding welkom op de conferentie van btg entree Zo kan het dus ook! Tijdens deze conferentie wordt u bijgepraat over de recente ontwikkelingen en kunt u zich laten inspireren door fraaie staaltjes van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Deze verbindingen onderstrepen dat iedere jongere en (jong)volwassenen die extra ondersteuning nodig heeft, een beroepsgerichte en -kwalificerende entreeopleiding binnen het mbo verdient. Die instelling geeft de creativiteit een boost.

Locatie: Driebergen

Meer informatie

4 oktober: Nacht van de Leraar 2018: Ruimte & Tijd

Het onderwijs en de ontwikkeling van leerlingen en studenten staan nooit stil. Maar hoe vindt de leraar van 2018 genoeg ruimte en tijd om zich uitgerust, flexibel en creatief hiertoe te verhouden? De Nacht van de Leraar 2018 op 4 oktober biedt zowel ruimte als tijd om elkaar te ontmoeten, kennis uit te wisselen en inspiratie op te doen.

Meer informatie

5 oktober: Nationaal Onderwijs Congres 2018

Op 5 oktober 2018 vindt het Nationaal Onderwijs Congres plaats in het Spant te Bussum. Er zijn verschillende sprekers en er is een uitgebreid workshopaanbod.

Meer informatie

5 oktober: conferentie Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering

Regels laten meer professionele ruimte toen dan veel onderwijsteams of staffunctionarissen soms vermoeden. De wet schrijft weliswaar voor dat mbo-scholen informatie moeten bijhouden en zich dienen te verantwoorden. Maar hoé een mbo-school dat doet, bepalen scholen en besturen zelf vanuit eigen visie en ambitie.

Tijdens de conferentie gaan we over deze mogelijkheden met elkaar in gesprek. We dagen u uit om, binnen de kaders van wet- en regelgeving, de mogelijkheden op te zoeken en deze te nemen. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van examenproducten, het bieden van maatwerk, het inrichten van onderwijstijden nog vele andere onderwerpen.

5 en 6 oktober: Lerarencongres 2018

Net zoals voorgaande jaren vindt het congres plaats op het ROC Midden Nederland in Amersfoort. Dit jaar staat de tweede dag in het teken van de pionierende leraar en worden de vier winnaars van de verkiezing Leraar van het Jaar bekendgemaakt. 

8 oktober: PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein in Zwolle

Tijdens de PraktijkVoorbeeldenParade in het najaar van 2018 laten gemeenten en hun maatschappelijke partners aan elkaar zien wat zij waarmaken van de transformatie in het sociaal domein. Onderzoek tijdens de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein hoe ze elders zaken aanpakken.

Meer informatie

10 oktober: bijeenkomst Platform beroepsonderwijs Creatieve Industrie MBO/HBO

In de afgelopen vier jaar is er, onder leiding van Jules de Vijver (CvB HKU), inhoud gegeven aan het Platform beroepsonderwijs Creatieve Industrie MBO/HBO. Het platform - gelinkt aan de Topsector Creatieve Industrie - organiseerde meetings bij de HKU voor hbo- en mbo-scholen met als doel het inspireren van elkaar en de samenwerking opzoeken via sprekers en thema’s. Dit initiatief is overgedragen aan Bas Olde Hampsink (Saxion), Annet van Mazijk (ROC van Twente), Gelyn Meijer (HvA) en Bart Huydts (ArtEZ).

Meer informatie

10 oktober: landelijk congres IBP in het onderwijs

In een dag word je bijgepraat over actuele ontwikkelingen om Informatiebeveiliging en privacy in je school of instelling goed te regelen. Hoe pak je Informatiebeveiliging en privacy (IBP) aan? Wat zijn de meest recente ontwikkelingen rondom de nieuwe privacywetgeving? Wat moet je als bestuurder of ICT-coördinator doen? Worden er al boetes uitgedeeld door de toezichthouder in verband met de AVG?

Wanneer: woensdag 10 oktober 2018
Hoe laat: 10:00 - 15:30 uur
Waar: Green Village  Blokhoeve 7 Nieuwegein
Kosten: €50,-

Meer informatie

11 oktober: Aan de slag met ict en professionalisering

Vind je het lastig om informatie- en communicatietechnologie effectief in te zetten op school? Of ben je benieuwd hoe je ict nu écht een zinvolle plek in het onderwijs geeft? Tijdens deze praktische sessie helpen we je op weg zodat je de volgende stap kunt zetten op het gebied van ict-bekwaamheid en professionalisering. Na afloop van de sessie heb je een beeld hoe je deskundigheid op het gebied van ict vormgeeft door de inzet van personeelsbeleid.

Meer informatie

11 oktober: NRC live - Toekomst van Onderwijs

Hoe ziet het onderwijs van morgen eruit? Een vraag die niet makkelijk te beantwoorden is, maar we gaan een serieuze poging doen en gaan daarbij specifiek dieper in op de volgende thema’s: De werking van het lerende brein; Gepersonaliseerd onderwijs; Motivatie en betrokkenheid; Een leven lang leren; Vaardigheden voor de 21e eeuw Onderwijsvernieuwing versus onderwijsverbetering; Technologie en digitalisering.

Meer informatie

12 oktober: Landelijke studiedag Netwerk burgerschap mbo

Hoe kunnen we studenten beter betrekken bij burgerschapsonderwijs? Het netwerk burgerschap mbo organiseert op vrijdag 12 oktober een landelijke studiedag voor mbo-docenten met als centraal thema ‘Studentenparticipatie’.

U kunt lezingen bijwonen en er zijn interactieve werksessies. Daarnaast presenteren verschillende organisaties zich op de informatiemarkt. 

Meer informatie

12 oktober: Unesco Event 2018 - Is er ruimte voor wereldburgerschap?

Op 12 oktober vindt het jaarlijkse Unesco Event plaats, met deze keer wereldburgerschap als thema. De Nederlandse Unesco Commissie organiseert het event samen met Nuffic, dagblad Trouw en Hogeschool Rotterdam.

Aan bod komt de vraag of wereldburgerschap in het onderwijs wel moet. Is het belangrijk voor je (nationale) identiteit? En is het niet voldoende als kinderen op school leren over Nederlands burgerschap, met wereldburgerschap als extraatje? Of moet er vanwege de globaliserende maatschappij juist meer ruimte voor onderwijs over wereldburgerschap komen?

Meer informatie

30 oktober: Congres Gezonde School 2018

Het bevorderen van een gezonde leefstijl op school blijft een belangrijk thema, maar hoe geef je hier in de praktijk vorm aan? Hoe maak je de juiste keuzes uit het grote aanbod aan activiteiten? Wat werkt wel en wat werkt niet? Hoe betrek je ouders en leerlingen, en krijg je een gezonde leefstijl echt in het DNA van de school? Laat u inspireren tijdens de eerste editie van het Congres Gezonde School.

Meer informatie

5 november: Event specialistisch vakmanschap

Tijdens het event spreken vertegenwoordigers van onderwijs, bedrijfsleven, overheid en politiek over actuele ontwikkelingen in de kleinschalige beroepen en de kleine unieke opleidingen. 

Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap organiseert dit jaar het event in het gerestaureerde Fort Voordorp in Utrecht. Vanaf 15.30 uur tot en met 20.30 uur komen betrokkenen bijeen om te praten over actuele ontwikkelingen in de kleinschalige beroepen en kleine unieke opleidingen. Dit jaar ligt het accent op het actuele thema een leven lang ontwikkelen en wat dit betekent voor de toekomst van het specialistisch vakmanschap.

Meer informatie

8 November: Nationale schoolleiderstop

Hoe kan de schoolleider, de ambities en doelstellingen van uw school in de praktijk brengen? Welke uitdagingen en barrières komen daarbij kijken? En wat is er te leren van de ervaringen van collega’s en leidingevenden uit het bedrijfsleven en andere maatschappelijke sectoren? Dit is het centrale thema van de Nationale Schoolleiders Top VO 2018. 

Meer informatie

13 november: conferentie Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen

Op het Bouw & Infra Park in Harderwijk vindt in het congrescentrum de conferentie plaats van het Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen. De conferentie start om 10.00 uur en het programma eindigt om 17.00 uur. Ontvangst met koffie en thee vanaf 9.00 uur.

Meer informatie

19 november: Dag van het mbo

Het gaat goed met het middelbaar beroepsonderwijs. De kwaliteit is op orde; studenten, mbo-professionals en het bedrijfsleven zijn tevreden. Overal in het land zijn er innovatieve ideeën om het onderwijs nog beter te maken. In verschillende regio’s zijn op uiteenlopende onderwerpen inspirerende samenwerkingen tussen studenten, onderwijs en het bedrijfsleven. Op de Dag van het mbo laten we Nederland zien wat het beroepsonderwijs te bieden heeft.
 
Locatie: Theater Orpheus in Apeldoorn

Meer informatie

27 november: Conferentie over de toekomst van het rekenonderwijs

Het steunpunt taal en rekenen organiseert op dinsdag 27 november een conferentie over het onderwerp ‘toekomstbestendig taal- en rekenonderwijs’. De conferentie, die plaatsvindt in congrescentrum 1931 in Den Bosch, is interessant voor iedereen die zich in het mbo of het voortgezet onderwijs bezighoudt met Rekenen, Nederlands of Engels. De organisatie nodigt docenten, beleidsmedewerkers en andere experts uit om een workshop of een lezing te verzorgen.

Meer informatie

29 november: vmbo – mbo in verbinding: wendbaar en weerbaar

Op 29 november 2018 vindt de tweede landelijke vmbo-mbo conferentie plaats. De conferentie gaat over dé kernvraag van vandaag: hoe bieden we leerlingen en studenten van nu goed onderwijs voor hún toekomst. Dat betekent: aandacht schenken aan technologie, maar ook persoonlijke weerbaarheid en nieuwe vaardigheden. 
Sprekers: van China-specialist en documentairemaker Ruben Terlou naar voorzitter van UNETO-VNI Doekle Terpstra en dé Deense specialist van het beroepsonderwijs Peter Koudahl.

Locatie: Conferentiecentrum Hart van Holland in Nijkerk

Meer informatie
Vorige
1 2 3 4 5 6 7 8