Landstede Groep
   
Jaargang 2015 | Editie 9 | Archief 2015 - 2019

MOM@work houdt BPV'ers binnenboord

Elf jaar na de lancering van het succesvolle project Maatje op Maat (MOM) komt initiator Nabil Sahhar met een vervolg: MOM@work. Speciaal voor studenten tijdens hun beroepspraktijkvorming (BPV). Samen met kadermanager Lotte van Hal heeft Nabil een duidelijk doel: ‘Voorkomen dat studenten buiten boord vallen en hun opleiding niet afronden.’

Voor wie het na elf jaar toch nog is ontgaan: wat is Maatje op Maat precies?
Nabil: ‘Maatje op Maat is in 2004 binnen Landstede Groep ontstaan om allochtone studenten, nieuwkomers, emigranten en vluchtelingen naast de zorg vanuit het reguliere onderwijs extra aandacht te bieden, zodat zij niet al voortijdig de opleiding verlaten. Al snel hebben we de doelgroep uitgebreid tot alle Landstede-studenten die extra begeleiding nodig hebben. De praktijk heeft uitgewezen dat de meeste problemen of belemmeringen voor een succesvolle loopbaan niet binnen de school liggen, maar juist in de privésfeer of de omgeving van de student. Daarom zetten we vrijwillige maatjes in om extra zorg te leveren op het gebied van de opleiding, het privédomein, bijbaantjes of de sociale kaart.’

Wie zijn deze maatjes?
Nabil: ‘Het grootste deel van de inmiddels ruim 100 maatjes bestaat uit gepensioneerde collega’s van Landstede die als vrijwilliger betrokken willen blijven bij onze organisatie. Daarnaast werken we met introducees; betrokken burgers met verschillende beroepsachtergronden en ervaringen die zich, naast de reguliere begeleiding vanuit de school, onvoorwaardelijk en belangeloos inzetten voor een student. Juist die 1-op-1 samenwerking en betrokkenheid zorgen voor een magische samenwerking tussen student en maatje.’

Welke successen heeft elf jaar Maatje op Maat opgeleverd?
Nabil: ‘Allereerst tonen de cijfers aan dat 85% van de studenten met een maatje op school blijft en het diploma haalt. Bij Landstede hebben we al meer dan 950 studenten aan een maatje gekoppeld. Bovendien maken diverse scholen binnen en buiten de gemeente Zwolle inmiddels gebruik van onze kennis en ervaring. En sinds kort is Maatje op Maat ook in Finland begonnen onder de naam K2K.'

Redenen genoeg dus om een vervolg aan Maatje op Maat te geven?
Nabil: ‘Inderdaad. Maatje op Maat heeft zichzelf bewezen als businesscase binnen het onderwijs, waarom dan ook niet in het bedrijfsleven? Een deel van de opleiding is de BPV en juist daarbij kunnen sommige studenten extra ondersteuning gebruiken. Vandaar dat ik samen met collega Lotte van Hal MOM@work onder de aandacht ga brengen van de collega’s binnen Landstede Groep en in het bedrijfsleven.’

Lotte: ‘Als kadermanager talentvol ontwikkelen praktijkleren weet ik hoe belangrijk de BPV is voor een mbo-student. Juist tijdens dit deel van de opleiding leert hij een ambacht, ontdekt hij waar zijn talenten liggen, hoe hij deze kan ontwikkelen en of hij bij een bedrijf past. Een niet succesvolle BPV kan leiden tot uitval en het verlaten van de opleiding. Bovendien zorgt een problematische BPV voor twijfels bij het bedrijfsleven over het nut van een BPV-plek. Beide zaken willen we via MOM@work voorkomen.’

Hoe werkt MOM@work?
Lotte: ‘Bij MOM@work versterkt en intensiveert een maatje de begeleiding van de student op de BPV-plek. Dit maatje kan een oud-werknemer van het bedrijf zijn of iemand die vertrouwd is met de bedrijfscultuur. Hij of zij ontlast de praktijkopleider en biedt aanvullende steun op de werkvloer.’

Nabil: ‘Deze aanpak zorgt voor een winsituatie voor vier partijen. Allereest zal de student zijn BPV succesvol afronden, wat natuurlijk ook positief is voor Landstede Groep. Het maatje op zijn beurt blijft betrokken bij zijn oud-werkgever en voelt zich nuttig. En het bedrijf begeleidt zonder verlies van productietijd een “toekomstig werknemer” en toont zich bovendien een maatschappelijk verantwoorde onderneming.’

Lotte: ‘We hopen dat bedrijven door MOM@work meer BPV-plekken beschikbaar stellen voor onze kwetsbare studenten. Daar zouden wij als onderwijsinstelling natuurlijk heel blij mee zijn.’

Wat is de volgende stap?
Nabil: ‘Samen met Lotte vertel ik het verhaal van MOM@work allereerst aan onze BPV-coördinatoren en collega’s, zodat zij het bedrijfsleven op de hoogte gaan brengen van het bestaan van dit project en het nut ervan. Alle docenten BPV moeten als het ware ambassadeur van MOM@work worden, zodat we samen de kansen benutten die het project biedt.’

Lotte: ‘Via MOM@work nemen we een actieve rol aan als het gaat om het plaatsen van studenten op BPV-plekken. We kunnen afspraken met bedrijven maken, waarbij zij een x-aantal plekken beschikbaar stellen en wij ervoor zorgen dat een maatje wordt gecoacht en getraind om een student te begeleiden. Dit zorgt voor een betere relatie tussen Landstede en bedrijven. En op deze manier voorkomen we dat studenten uitvallen tijdens hun BPV. Want dat is uiteindelijk toch het hoofddoel van MOM@work.’

Maatje op Maat ook actief in Finland: interview met Nabil v.a. 4:15
Vorige
Volgende
1 2 3 4 5 6 7