Landstede Groep
   
Jaargang 2015 | Editie 9 | Archief 2015 - 2019

Studentenraad: ‘De student is klant’

De overbodige aanschaf van boeken of te veel bemoeienis van ouders? Maikel Bosch en Rassana Barakzai weten er wel raad mee. In de Centrale Studentenraad komen zij op voor de belangen van hun medestudenten. ‘Je moet het eigenlijk zo zien dat wij de klanten zijn van het bedrijf Landstede. En de klant moet tevreden zijn.’

Wat doet de Centrale Studentenraad?
Maikel: ‘De Centrale Studentenraad bestaat uit een groep van 12 studenten van Landstede MBO. Wij behartigen de belangen van Landstede MBO-studenten. We geven advies aan het College van Bestuur (CvB) over uiteenlopende onderwerpen, zoals de studiegids, vakantiedagen of het kwaliteitsplan. Over sommige zaken hebben we instemmingsrecht. Dat betekent dat we plannen waarmee we het niet eens zijn, kunnen blokkeren. Ons grootste belang is een goede kwaliteit van het onderwijs.’

Hoe is het gesteld met die kwaliteit?
Rassana: ‘Ik vertegenwoordig in de raad het Landschap Veilig & Beschermd. Daarover ben ik heel tevreden. Voor de leervakken, zoals Nederlands, Engels en rekenen staat nu duidelijk op papier wat je af moet hebben voor het komende schooljaar. Je weet dus precies wat je kunt verwachten en je kunt doorwerken wanneer je iets eerder af hebt. Dat was eerder niet zo. Dat vind ik een grote vooruitgang.’

Waarom zitten jullie in de raad?
Rassana:‘In mijn eigen opleiding zag ik vaak dingen die niet goed gingen. Ik werd daarom lid van ons studentenpanel. Daar kun je terecht met problemen over jouw opleiding. Zo heb ik bijvoorbeeld voor elkaar gekregen dat de studenten van het Landschap Veilig & Beschermd andere uniformen kregen, omdat de uniformen die ze hadden heel onpraktisch waren. Vervolgens ben ik door mijn coach gevraagd voor de studentenraad.’

Maikel: ‘Ik zag de vacature voorbijkomen. Tot dan toe wist ook ik niet dat er een raad was binnen Landstede. Ik leer er ook echt wat van. Vorig schooljaar kon ik als lid van de raad scholing volgen. Ik heb de cursus strategisch onderhandelen en doelgericht communiceren gevolgd. En als je je periode bij de raad goed hebt afgesloten, krijg je een getuigschrift mee. Dat is weer interessant voor werkgevers.’

Welke onderwerpen spelen op dit moment?
Rassana: ‘Een aantal leerlingen heeft bij ons geklaagd over de aanschaf van boeken, waar vervolgens niets mee wordt gedaan. Wij inventariseren nu bij welke opleidingen dit speelt en om welke boeken dit gaat. Die lijst sturen we naar het CvB in de hoop dat daar wat mee wordt gedaan. Een ander punt dat speelt is de verandering van de organisatiestructuur.’

Maikel: ‘Het idee is dat er een omgekeerde piramidestructuur komt. Nu staat de directeur bovenaan, gevolgd door de docent en de leerling. Er wordt nu volop aan gewerkt om die structuur om te draaien. De directie kijkt dan naar wat de studenten en docenten graag willen en faciliteert dat. Bij een aantal andere scholen is dit al ingevoerd. Daar werkt het goed, de kwaliteit van het onderwijs is er verbeterd.’

Rassana: ‘Je moet het eigenlijk zo zien dat wij de klanten zijn van het bedrijf Landstede. En de klant moet tevreden zijn.’

Hoe ver reikt jullie invloed?
Rassana: ‘Dat hangt van het onderwerp af. Over sommige zaken hebben we instemmingsrecht, dan kunnen we een voorstel blokkeren. Over andere zaken mogen we alleen adviseren. Een tijd terug speelde het onderwerp ouderparticipatie. Landstede wilde ouders van studenten inzicht geven in hun cijferlijsten en afwezigheid. Maar er zijn veel studenten van boven de 18. Sommigen wonen niet meer thuis of hebben een slechte band met hun ouders. Wij hebben hierover negatief advies gegeven en dat heeft het CvB overgenomen.’

Kennen studenten de Studentenraad?

In het onderstaande filmpje hebben de studenten het over de 'studentenraad'. Zij bedoelen hier een studentenpanel. Die komt op voor de belangen van de eigen opleiding en niet, zoals de Centrale Studentenraad, voor zaken die gelden voor alle studenten van Landstede MBO. 

Voor welke problemen kunnen studenten bij jullie terecht?
Maikel: ‘Voor zaken die alle studenten van Landstede MBO aangaan. We zijn nu bezig om de organisatie van de studentenraad beter in te richten. Veel studenten, maar ook docenten, weten niet van ons bestaan. En weten ze het wel, dan is niet altijd duidelijk waarvoor ze bij ons terechtkunnen.

We willen het nu zo optuigen dat klachten terechtkomen bij het studentenpanel van dat Landschap dat de klacht bekijkt. Wanneer het Landschap-overschrijdend is, zet dit panel de klacht door naar een klankbordgroep. Die bekijkt of de klacht voor meerdere opleidingen geldt en geeft het dan door aan de studentenraad.

De bedoeling is dat ieder lid van de studentenraad ook lid wordt van het studentenpanel van zijn Landschap. En die panels moeten voor sommige Landschappen nog worden opgericht. We hebben dus nog wel wat te doen.’

Met wie hebben jullie allemaal contact?
Maikel: ‘Afhankelijk van het onderwerp, overleggen we met het College van Bestuur, de Raad van Toezicht, de Centrale Ondernemingsraad of directeuren van de Eenheden. Onlangs had ik ook een gesprek met de onderwijsinspectie. Zij onderzoeken iedere drie jaar de kwaliteit van het onderwijs en wilden zodoende met mij praten. En binnenkort gaan we samen eten met de studentenraad van Deltion om info uit te wisselen.’

Hoe vaak komen jullie bijeen?
Rassana: ‘We vergaderen eens in de twee maanden. Iedere keer is er een bestuurder aanwezig. Dat is Theo Wijnsma of Els Vijfhuizen.’

Zien studenten het belang van de raad in?
Rassana: ‘Nee. Helaas niet. Het is daarom ook heel lastig om studenten te vinden die in de raad willen zitten. Ze zien alleen het werk dat het kost, niet wat het oplevert. En dat is veel. Ik wist vooraf zelf ook niet dat wij zoveel te zeggen zouden hebben. We worden serieus genomen. Er wordt echt naar ons geluisterd.’

In het onderstaande filmpje hebben de studenten het over de 'studentenraad'. Zij bedoelen hier een studentenpanel. 


Vorige
Volgende
1 2 3 4 5 6 7