Landstede Groep
   
Jaargang 2015 | Editie 9 | Archief 2015 - 2019

Redactioneel

Perspectief

Hoe besmettelijk groot nieuws is, merk je pas goed als je kleine kinderen hebt. Wat doen we met ‘Parijs’, censureren of niet? Je denkt aan het meest gruwelijke. Liever niet nu al. Maar komt het niet via de media dan wel via school of de vriendjes?

We kijken maandag naar het Jeugdjournaal en het valt reuze mee. Knap gedaan Jeugdjournaal. We praten even na over ‘de stomme vereniging IS’. Maar dan slapen, de verbeelding speelt op. Alles lijkt erger in het donker. De lichte versie van ‘Parijs’ valt ook nog niet mee voor een zevenjarige.

De focus in de media op ‘Parijs’ is totaal. Dat zal ook nog wel even zo blijven. Maar het kan ook snel overschaduwd worden door de volgende ramp of crisis. Hoe dichter bij huis, hoe intensiever de mediamachine nieuws, meningen en analyses produceert. Ons perspectief bepaalt onze betrokkenheid.

Volgens de Duitse filosoof Peter Sloterdijk bewegen we ons in het mediatijdperk van crisis naar crisis. Media als bindmiddel. We identificeren ons met mensen die we niet kennen, en met de plekken die we een beetje kennen. Parijs kennen de meesten nu eenmaal beter dan Beiroet. Onze aandacht wordt gestuurd door het nieuws. Het heeft iets dwingends, maar kan het anders?

Bij ZinMag proberen we te ontsnappen aan de crisis en richten de blik buiten Europa. In deze editie bericht oud-Landstede-docent Birgitta Hogendoorn voor het eerst vanuit Indonesië. De archipel waar Holland honderden jaren aanwezig was. Hollanders begrepen maar weinig van de cultuur en de religie. Vooral als wingewest was het interessant. Louis Couperus, Eduard Douwes Dekker en de vergeten avonturier en wetenschapper Snouck Hurgronje - de eerste Nederlander in Mekka - verdiepten zich wel, elk op hun eigen wijze, in het land en de mensen.

In haar column Standplaats Jakarta schrijft Birgitta de komende tijd over haar ervaringen, onder meer op educatief gebied. Haar eerste bijdrage gaat over het leren van een nieuwe taal. Een mooie stap in een nieuw avontuur.
Volgende
1 2 3 4 5 6 7