Landstede Groep
   
Jaargang 1 | Editie 1 | Archief 2015 - 2019
Interview

College van Bestuur: het gaat goed, maar het kan nog beter

Het College van Bestuur, dat sinds november bestaat uit bestuursvoorzitter Theo Rietkerk en bestuurslid Kees Blokland, zet zich in om Landstede Groep klaar te maken voor de toekomst.

 

Bekijk een gedeelte van het interview in de onderstaande video.

Stand van zaken

Kees Blokland: ‘Het gaat inderdaad goed met Landstede Groep. De afgelopen jaren is onze organisatie steeds gegroeid, waaruit je mag concluderen dat we een aantrekkelijke partij zijn. Ons middelbaar beroepsonderwijs heeft het afgelopen jaar een groei doorgemaakt van zes à zeven procent en dat is enorm als je weet dat het landelijke percentage rond 0 procent ligt. Ook in het voortgezet onderwijs zien we een groei tussen de vijf en zeven procent. Er zijn dus veel leerlingen en studenten die zich aangetrokken voelen tot Landstede Groep.’

Verankering

Theo Rietkerk: ‘Een ander teken van succes is dat Landstede Groep sterk is verankerd in de omgeving, of het nu gaat om onze locaties in Zwolle, Kampen, Harderwijk, Raalte of bijvoorbeeld Hardenberg. Die verankering betekent dat onze organisatie verbinding heeft met de directe omgeving. Niet alleen vanwege de leerlingen en studenten die daar een opleiding volgen, maar ook door de verbinding met de ouders en het bedrijfsleven. We zien dat er door onze leergemeenschappen nieuwe leefgemeenschappen ontstaan.’

Kees Blokland: ‘In veel gevallen worden we gezien als speler die regionaal is verankerd in de samenleving.’

Theo Rietkerk: ‘Landstede Groep bestaat niet uit één kolossaal gebouw, we zijn juist decentraal ingericht en op die manier verbonden met de gemeenschappen waar we zijn gevestigd. Uiteindelijk halen we daar ook onze grootste successen uit.’

image.jpg (1)

CvB tijdens 100-dagentoer

Verbinding

Theo Rietkerk: ‘Neem bijvoorbeeld het thema Gezondheid. In Harderwijk is een hele mooie samenwerking ontstaan tussen het landschap Gezond & Wel, het Sint Jansdal Ziekenhuis en de zorgorganisaties ’s Heeren Loo en Carinova. Er ontstaat daar een nieuwe samenleving waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan verbetering van de gezondheidszorg.

Op het gebied van gezondheid is Landstede ook in de omgeving van Zwolle initiatiefnemer van een samenwerking tussen zeven opleidingen, zorgwerkgevers uit Oost-Nederland en diverse mkb-bedrijven. Samen wordt gekeken hoe ouderen niet in een bejaardenhuis of ziekenhuis, maar juist op hun eigen woonlocatie de benodigde zorg kunnen krijgen en zo langer thuis kunnen blijven wonen.’

‘Ook op het gebied van sport is er vanuit Landstede Groep verbinding gelegd tussen diverse sportclubs in Zwolle en Kampen en het bedrijfsleven, zodat er aan een nieuwe gemeenschap kan worden gebouwd. Die directe verbindingen tussen onze regionale locaties, instellingen en het bedrijfsleven zorgen ervoor dat we niet als kolossale onderwijsorganisatie worden gezien, maar dat we herkend en gekend worden als regionale speler.’

‘Bijkomend voordeel van deze verbindingen is dat onze medewerkers middenin de samenleving staan en daardoor snel in kunnen spelen op veranderingen. Hierdoor behouden onze opleidingen en dus onze leerlingen en studenten aansluiting met de snel veranderende maatschappij. Dit betekent wel dat sommige teams en docenten hun werkwijze moeten veranderen, om zo de verbinding met instanties, werkgevers en mkb-bedrijven te behouden. Volgens mij is dat een mooie uitdaging voor de betreffende teams en docenten om op te pakken.’

Verandering

Kees Blokland: ‘Naast de veranderingen die voortkomen uit de dynamische samenleving, staat Landstede Groep andere, grote veranderingen te wachten. Zo worden op landelijk niveau nieuwe kwalificatiestructuren in het beroepsonderwijs doorgevoerd. Dit betekent dat studenten op een andere manier op een beroep worden voorbereid en dat onze opleidingen er anders uit gaan zien.

Vanuit Landstede Groep willen we daar nog een extra slag aan toevoegen, omdat we vinden dat in de afgelopen jaren zaken best ingewikkeld zijn georganiseerd. Diverse landschappen worden simpeler ingericht en daardoor beter herkenbaar voor de studenten. Tezamen gaat het om een relatief grote ingreep, maar hierdoor zetten we wel een inhoudelijke en stevige basis neer waar we op voort kunnen bouwen.’

Theo Rietkerk: ‘Op deze manier geven we antwoord op de vraag om richting en kaders, die we vanuit de directies en onze medewerkers hebben ontvangen. We hebben in goed overleg de ontwikkelagenda Inspireren, Innoveren & Investeren opgezet waarin we diverse punten willen uitrollen. Om te beginnen gaan we de kwaliteit van het onderwijs daar waar nodig verbeteren. We hebben ondertussen een hele goede route uitgezet en ik heb er vertrouwen in dat we eind 2015, begin 2016 veel “groene scores” zullen krijgen.

Vervolgens hebben we de financiering en bekostigingssystematiek transparanter gemaakt. Een minstens zo'n belangrijk punt is het opstellen van de nieuwe strategienota, waarbij we directies, teams en docenten uitnodigen om toekomstgericht verder te bouwen aan Landstede Groep. Dit doen we door samen na te denken over het best mogelijke onderwijs en het inzetten van eigen talenten en competenties en daar ook verantwoording over af te leggen.'

Kees Blokland: ‘Daarnaast vragen we onze docenten om op het gebied van onderwijs op maat een professionaliseringsslag te maken. We zijn weliswaar een grote organisatie, toch willen we elke leerling die leerroute bieden die het beste bij hem past. Dat geldt voor het beroepsonderwijs via het elektronische Talentvol Ontwikkelen (e-TO), maar ook voor het voortgezet onderwijs. Ik weet dat dit gaat lukken, want binnen onze organisatie hebben we er de technologie én de professionele mensen voor.’

Theo Rietkerk: ‘Uiteindelijk gaat het er om dat de leerlingen en studenten bij Landstede Groep op maat gesneden onderwijs krijgen en daardoor hun loopbaan kunnen vervolgen.’

Blik op de toekomst

Kees Blokland: ‘Ik zou het mooi vinden wanneer we door onderwijs op maat in de nabije toekomst zowel in het beroepsonderwijs als in het voortgezet onderwijs nog vaker de vertaalslag naar het beroepsonderwijs kunnen maken.

Ik ben tevreden als onze leerlingen en studenten na afloop van hun studie kunnen zeggen dat ze niet alleen een mooie tijd hebben gehad bij Landstede Groep, maar dat ze ook daadwerkelijk iets aan hun opleiding hebben gehad en dat deze goed aansluit op hun volgende stap, of dat nu een baan, een vervolgopleiding of een andere bijdrage aan de maatschappij is.’

Theo Rietkerk: ‘Ik sluit me hier helemaal bij aan. Daarnaast wil ik de mobiliteit van onze medewerkers bevorderen, zodat zij binnen onze organisatie op díe plek terecht komen waar ze zich het meest thuis voelen en waar hun talenten het best tot hun terechtkomen. Kortom, als Landstede Groep staan we de komende jaren voor een paar spannende, maar wat mij betreft mooie uitdagingen.’
Vorige
Volgende
1 2 3 4 5 6 7