Landstede Groep
   
Jaargang 1 | Editie 1 | Archief 2015 - 2019
Interview

Maak kennis met Bestuurs-voorzitter Theo Rietkerk

Theo Rietkerk is sinds november de nieuwe bestuursvoorzitter van het College van Bestuur van Landstede Groep. Maar wie is hij eigenlijk? Welke idealen heeft hij? Waar ligt zijn kracht? En welke toekomst ziet hij voor Landstede Groep? Hoog tijd voor een nadere kennismaking.

 

Bekijk een gedeelte van het interview in de video.

Ambitie

'Waarom ik deze functie ambieerde? Omdat het mijn levensvisie is dat ik de samenleving beter wil achterlaten dan dat ik hem heb aangetroffen. Deze visie probeer ik, samen met mijn christelijke idealen, al mijn hele leven vorm te geven. Als teamleider en voorzitter bij voetbalvereniging Go Ahead in Kampen. Als vrijwilliger en bestuurlijk voorzitter bij de kerk. Maar ook als Tweede Kamerlid en gedeputeerde bij de provincie Overijssel. Na dertig jaar in het politieke landschap te hebben gewerkt, heb ik heel bewust gekozen voor een functie in een maatschappelijke organisatie die iets toe wil voegen aan de maatschappij. Met mijn achtergrond denk ik dat ik daar als voorzitter van het College van Bestuur van Landstede Groep een bijdrage aan kan leveren.'

Talenten

‘Ik ben wat je noemt een mensen-mens. Ik vind het bijvoorbeeld heerlijk om op vrijdagmiddag rond een uur of vijf op het terras te gaan zitten om afstand van mijn werk te nemen en te kijken naar al die verschillende mensen die langslopen. Ik heb ervaren dat ze, hoe verschillend ook, samen hele mooie dingen kunnen realiseren en zo aan een betere toekomst bouwen. Mijn bestuurlijke kracht ligt in het feit dat ik een groep mensen kan verbinden door de nadruk niet op hun verschillen, maar juist op hun onderlinge overeenkomsten te leggen. Ik bied mensen de ruimte om hun talenten te ontwikkelen en ik kan een organisatie bijsturen als het niet goed loopt.’

Zaken in beweging brengen

‘Ik ben heel resultaatgericht. Ik heb altijd een schriftje bij me waarin ik zaken opschrijf die ik in beweging wil brengen. De onderwerpen die ik in het schriftje opschrijf, zijn als het ware opdrachten aan mezelf. Ik beschik over een groot landelijk en regionaal netwerk dat ik prima kan inzetten om het bedrijfsleven en andere sectoren aan het onderwijs te verbinden. Ik ben besluitvaardig. Ik bekijk onderwerpen nauwkeurig, laat mensen hun zegje doen en hak daarna de knoop door. Soms is een besluit pijnlijk, maar ik ben niet van het uitstellen. Mijn stelling is “beter korte pijn, dan lange smart”. Tot slot ben ik analytisch sterk, ik kan goed luisteren naar mensen met ideeën, kritische vragen stellen en van daaruit een goede strategie ontwikkelen. Ik doe dit niet vanuit een ivoren toren, ik vind het juist inspirerend om mijn medewerkers op locatie te ontmoeten.’

De 100-dagentoer

'Het contact dat ik tijdens de 100-dagentoer heb met leerlingen, docenten, maar ook met bijvoorbeeld conciërges, geeft mij heel veel energie. Ik vind het prachtig dat juist de leerlingen mij in anderhalf à twee uur tijd laten zien hoe zij, en een beetje hun ouders, naar hun school kijken.'

'Bij het Landschap Gezond & Wel in Zwolle bijvoorbeeld heb ik in een witte jas rondgelopen en gesproken met mensen die zich bezighouden met gezondheidszorg. In het Agnieten College in Wezep zijn we tijdens de pauze spontaan de lerarenkamer binnengelopen om 20 minuten met de aanwezige leraren te praten. En in Landstede Salland in Raalte ben ik door twee studenten in een rolstoel rondgereden, terwijl ze me ronduit vertelden wat ze tijdens de opleiding nodig hebben om uiteindelijk de juiste hulp te kunnen bieden aan hen die het nodig hebben.

Voordat ik mijn functie als voorzitter van het College van Bestuur ging bekleden, heb ik me vanzelfsprekend goed voorbereid op de organisatie. Daarnaast ben ik in november door de directies op de hoogte gebracht over verschillende onderwerpen. Maar dankzij de kennismakingsgesprekken tijdens de 100-dagentoer kan ik met eigen ogen zien hoe verhalen in elkaar zitten. Dat werkt zeer inspirerend.'

Verbeterpunten

'Tijdens die kennismakingsgesprekken vraag ik de leerlingen wat zij goed vinden aan hun opleiding en wat zij zouden willen verbeteren als zij zelf de baas zouden zijn. Ook dat heeft te maken met mijn levensvisie. Ik kan dingen beter doen, docenten kunnen dingen beter doen en ook leerlingen kunnen dingen beter doen. Daarom laat ik hen vertellen welke facilitaire diensten en services ze binnen de organisatie missen om hun opleiding in het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs naar een hoger plan te tillen. Al deze verbeterpunten vormen samen de agenda die we in april en mei met de directies gaan bespreken. Naar aanleiding van deze agenda nemen we besluiten die onze organisatie beter moeten maken.

Ik vertel dit, omdat ik snap dat medewerkers van Landstede Groep het prettig vinden dat er duidelijkheid is over de manier waarop de besluitvorming plaatsvindt. In mijn functie als voorzitter van het College van Bestuur probeer ik transparantie, betrouwbaarheid en eerlijkheid te combineren en dat vraag ik ook van anderen. Dat is de wisselwerking die onze organisatie sterker kan maken. Daarnaast vind ik het belangrijk dat ik een antwoord kan geven als een directielid, iemand van de ondernemingsraad of een docent mij een vraag stelt. En als ik het antwoord niet weet, wil ik kunnen zeggen dat ik het uit ga zoeken. Daar is niets mis mee. Ik wil in ieder geval geen leeg antwoord geven.'

De toekomst

‘Ik denk dat Landstede Groep een hele mooie toekomst tegemoet gaat. Onze organisatie biedt leerlingen, studenten en docenten de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten. We hebben respect en waardering voor elkaar en we zijn continu met elkaar in dialoog om samen het onderwijs van de toekomst vorm te geven. Persoonlijk zit ik vol energie om deze taak in de komende periode op te pakken. Ik wil deze energie overbrengen op onze medewerkers, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat we de samenleving beter achterlaten dan dat we hem hebben aangetroffen.’

 

Kees Blokland over Theo Rietkerk

 blokland.jpg

Kees Blokland

'Landstede Groep wil een ondernemende organisatie zijn. Aangezien Theo Rietkerk het ondernemerschap in zijn dna heeft zitten, past hij heel goed in de organisatie en kan hij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling waarin we nu zitten. Wat we als Landstede Groep op dit moment nodig hebben, is dat we de verbinding naar de maatschappelijke omgeving beter weten te maken dan we in de afgelopen jaren hebben gedaan.

'Theo is bij uitstek een verbinder. Hij kan binnen Landstede Groep heel goed de relatie leggen tussen de verschillende scholen en dankzij zijn uitgebreide netwerk heeft hij ook veel linkjes naar de directe maatschappelijke omgeving. Sinds Theo’s aantreden heb ik al diverse nieuwe verbindingen zien ontstaan en dat doet me ontzettend goed.'

 
Vorige
Volgende
1 2 3 4 5 6 7