Landstede Groep
   
Jaargang 2015 | Editie 2 | Archief 2015 - 2019
Thema Passend Onderwijs

Lokaal 24b is een gewoon lokaal

Het Agnietencollege in Wezep heeft sinds september een bijzonder lokaal: Lokaal 24b. Dat had ook het Passend Onderwijslokaal of Zorglokaal kunnen heten, maar dat zou wijzen op een status aparte en dat is nu net niet de bedoeling. 'We willen dat het wordt gezien als een gewoon lokaal.'

Tristan, klas 3b, is hard aan het werk in Lokaal 24b. 'Als ik niet wist hoe iets moest, dan deed ik het halfbakken. Ik leer hier plannen, ik kan alles vragen en ik kan me hier goed concentreren.' Zorgcoördinator Marco Bruintjes legt uit dat bepaalde leerlingen in 24b een time-out kunnen nemen. Op het moment dat het ze teveel wordt en ze bijvoorbeeld een woedeaanval voelen opkomen kunnen ze in Lokaal 24b in alle stilte en rust tot zichzelf komen.

‘We zitten er bovenop’

Om tien uur dinsdagochtend zitten hier naast Tristan nog vier jongeren aan tafel huiswerk te maken in de aanwezigheid van Bruintjes en leerlingbegeleider Wilgertine van der Stege. Het gaat om leerlingen uit het Leerweg Ondersteunend Onderwijs die extra aandacht nodig hebben of die in een moeilijke thuissituatie zitten, maar ook om leerlingen met een rugzakje, met indicaties als ADHD of autisme. Bruintjes noemt ze 'kinderen met eigen-aardigheden'. De leerlingen volgen in principe alle reguliere lesuren, maar brengen de zelfwerkuren, gemiddeld een tot twee uur per dag, hier door. ‘In de klas lukt het deze leerlingen niet om zelfstandig te werken omdat ze moeite hebben met plannen en omdat het simpelweg te druk is.’

Bruintjes vertelt dat ze er voorheen soms laat achter kwamen dat een leerling het niet redde in de klas of dat ze sommige leerlingen die af en toe een kwartiertje stoom moesten afblazen wanneer het fout was gegaan tijdens de les, eigenlijk niet de aandacht konden geven die ze verdienden. 'Waar we hier al lang mee bezig zijn is hoe kunnen we los van een diagnose inzoomen op de leerling en kijken waar hij of zij behoefte aan heeft. Lokaal 24b is ons antwoord. We wilden het kind centraal stellen. Wat heeft de leerling nodig? Nu zitten we er bovenop. We verzamelen de leerlingen die moeite hebben om mee te komen op één locatie waar ze van acht tot vier uur ’s middags terecht kunnen. We monitoren wat er mis gaat, waarom en starten intensieve begeleiding om daar een oplossing voor te vinden. Doel is dat ze lokaal 24b op termijn niet meer nodig hebben.'

Geen hokjes en vakjes

'Falen kan hier niet', zegt Van der Stege, 'je mag zijn zoals je bent. Veel leerlingen met een rugzakje horen al hun hele leven dat ze anders of lastig zijn. Het speelt hier niet. Ik hou niet van hokjes en vakjes. Wat niet wegneemt dat ADHD hier niet bestaat, we benoemen dat gewoon, maar doen daar niet ingewikkeld over. Ik zeg altijd tegen mijn leerlingen: iedereen heeft wel wat.'

Veilige haven

Lokaal 24b heeft ook zijn aandachtspunten. Directeur Erik van Amelsfort benadrukt dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat Lokaal 24b geen dumpplaats wordt voor leerlingen die lastig zijn, slecht hebben geslapen of ongesteld zijn. 'Dat zijn andersoortige problemen die heel andere oplossingen vragen.' Ook zijn er leerlingen die zo vaak in Lokaal 24b aanwezig zijn dat ze het moeilijk vinden om terug te gaan naar hun eigen klas. 'Het is het wel eens lastig om de veilige en vertrouwde haven van Lokaal 24b te verlaten.'

Lokaal 24b is daarnaast een prijzige oplossing om Passend Onderwijs te bieden. Van Amelsfort: 'Ik heb voor het eerst dit jaar een begroting die moeilijk sluitend te krijgen is. Daar staat tegenover dat we recht doen aan onze leerlingen, dat durf ik wel te zeggen. Ik ben er zelfs van overtuigd dat we door deze aanpak voorkomen dat bepaalde leerlingen naar het speciaal onderwijs moeten.'

 
Vorige
Volgende
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10