Landstede Groep
   
Jaargang 5 | Editie 4 | Archief 2015 - 2019

Drie jaar BrainBoost: een niet te stoppen verhaal

‘Ontwikkel onderwijs voor jongeren die meer kunnen en willen.’ Met deze opdracht daagde het ministerie van OCW in 2014 mbo-scholen uit om programma’s te ontwikkelen die excellent vakmanschap bevorderen. De subsidieaanvraag voor drie jaar voor het programma BrainBoost van Landstede MBO en mbo Menso Alting werd gehonoreerd. Het eigenzinnige project werd zo’n succes dat het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek het initiatief nam om er een boek over te schrijven. Want kennis moet gedeeld worden.

BrainBoost biedt studenten van Landstede MBO en mbo Menso Alting die meer willen en kunnen sinds 2016 de mogelijkheid om nog meer uit zichzelf te halen. Aan de hand van levensechte opdrachten en coaching gaan studenten gedurende 22 weken elke week één middag met elkaar aan de slag.

A never (l)ending story

‘De subsidieperiode is verstreken, maar BrainBoost gaat door’, vertelt projectleider Petra Bleijenburg. ‘BrainBoost is a never (l)ending story. Natuurlijk willen we het project laten landen, maar tegelijkertijd willen we blijven vliegen. Het is een niet stoppend verhaal, we blijven ontwikkelen en verbeteren. Daar staat BrainBoost voor.’

Het project gaat de komende jaren verder in de organisatie, met acht docenten, beleidsmedewerker Deirdre Swen, projectleider Petra en zo’n vijftig studenten per lichting. ‘Het MBO-Beraad is enthousiast en heeft het programma omarmd. BrainBoost trekt extern ook veel belangstelling, zowel van ROC’s als andere organisaties.

Dit heeft geleid tot het boek “Excellentie is zeg maar niet ons ding – ontwikkelen wel”, een initiatief van onderzoekster Eva Voncken van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) die een aantal excellentieprogramma’s heeft onderzocht en heel enthousiast was over BrainBoost.’ Petra verklaart de titel. ‘Onze visie is dat iedereen talenten heeft; iedereen kan excelleren. Wij willen dus niemand uitsluiten, terwijl dat wel de opdracht van het subsidieprogramma was. Maar daar hebben we in BrainBoost een goede draai aan weten te geven.’

Petra en Deirdre

‘Wij zijn tevreden als excellentie structureel is opgenomen in het onderwijs en er maatwerk is voor iedereen. Iedereen heeft recht op passend onderwijs.’ (Excellentieplan Landstede Groep 2015)

Wat maakt BrainBoost zo bijzonder? ‘Wij zijn een vreemde eend in de bijt op het gebied van de ontwikkelde excellentieplannen’, zegt Deirdre. ‘We hebben tijd en ruimte genomen om andersoortig onderwijs te ontwikkelen in de vorm van een professionaliseringstraject. Vanaf het begin hebben we het ontwikkelen en ondersteunen van de docenten centraal gesteld, zodat we een heel goed beeld konden krijgen van wat de bedoeling was met onze studenten.

Daarbij gingen we uit van de vragen: wat noemen wij nu eigenlijk excellentie, wat voor soort onderwijs geeft dat en wat vraagt dat van docenten; met als doel het leren op gang te krijgen en te houden. Je moet iets bedenken, leren en ontwikkelen wat je nog niet weet.’ Daarbij werden steeds andere methodieken en uitgangspunten als onderlegger gebruikt en verrijkt.

‘Je kunt het bijna niet uitleggen aan anderen. Je moet BrainBoost echt zelf ervaren. Dat geldt ook voor docenten.’ (Een BrainBoost-student in “Excellentie is zeg maar niet ons ding – ontwikkelen wel”)

Om een beeld te krijgen van de manier waarop in BrainBoost gewerkt wordt, geeft Petra een voorbeeld. ‘We waren dit voorjaar in Düsseldorf met een aantal studenten die werkten aan een multidisciplinaire opdracht van de Rabobank. In de opdracht mochten de studenten meedenken over de toegankelijkheid van apps en producten voor jongeren. Om de opdracht vanuit een ander perspectief te bekijken, konden ze in Düsseldorf op bezoek bij een Duitse bank. De studenten mochten zelf de bank kiezen en de afspraak organiseren. Het lukte hen echter niet om een afspraak te maken met een Duitse organisatie.

De BrainBoost-docent stelde vragen over welke stappen de studenten hadden ondernomen om tot een afspraak te komen, en zette ze aan het denken over mogelijke oplossingen. Hij gaf zelf geen oplossingen en nam het ook niet over. Uiteindelijk vertrokken de studenten onzeker, de docent wist ook niet wat er ging gebeuren, iedereen zat onderin de ‘learning pit’.

Drie kwartier later belden de studenten naar de docent met de mededeling: “We hebben een gesprek gehad met de directeur van DE Deutsche Bank!” Dat hele proces was geweldig om te zien. Het gemopper, de manier waarop ze uit hun comfortzone moesten komen, het samenwerken en het lef hebben: ze waren zo trots. Kijk, hier hebben ze voor altijd wat aan: wat kan ik doen om dingen te bereiken in het leven.’

‘De geest is uit de fles’

‘Deze studenten zijn in staat op een ongeconditioneerde manier naar vraagstukken te kijken: breed en minder gekaderd’ (Een opdrachtgever in “Excellentie is zeg maar niet ons ding – ontwikkelen wel”)

‘Het leuke is dat BrainBoost deel is gaan uitmaken van de organisatie’, zegt Deirdre. ‘BrainBoost-docenten nemen de nieuwe manier van werken mee in hun reguliere werk. Het heeft hen iets gebracht: de geest is uit de fles en die krijg je er ook niet meer in. Het is mooi om te zien dat door de manier waarop ze zich ontwikkelen deuren voor hen opengaan. Het effect daarvan is dat de BrainBoost-mindset zich als een olievlek verspreidt door de organisatie.

Onze docenten geven workshops. We gaan samen naar scholen om onze bevindingen te delen. We voelen ons verantwoordelijk om ons verhaal te vertellen. Daarom zijn we ook heel blij met “Excellentie is zeg maar niet ons ding - ontwikkelen wel”.’ Het boek wordt tijdens de bijeenkomst op 6 juni gepresenteerd en uitgedeeld. ‘BrainBoost gaat door, we blijven ontwikkelen en verbeteren.’

 

 
Vorige
Volgende
1 2 3 4 5 6 7 8