Landstede Groep
   
Jaargang 5 | Editie 2 | Archief 2015 - 2019

Hoe de leerlingen van het Vechtdal College werken aan hun ‘persoonlijke plus’

De nieuwsgierigheid prikkelen en leerlingen laten ervaren. Dat wil het Vechtdal College in Dedemsvaart met de dit schooljaar gestarte academies voor eerste- en tweedejaars. De academies zijn onderdeel van een nieuw onderwijsconcept waarin maatwerk en zelfregie centraal staan.

Van gezond eten, houtbewerken, bodycombat en robotica tot sport/revalidatie, voetafdruk, Leger des Heils en video-editing. Elke dinsdag- en donderdagmiddag volgen de leerlingen uit klas 1 en 2 van het Vechtdal College een academie. Dit zijn theoretische en praktijkgerichte workshops van 75 minuten die ze zo’n zes, zeven weken - of zonodig langer, zoals Spaans en drama - op school of op locatie volgen. Er zijn vijf categorieën: kunst & cultuur, sociaal/maatschappelijk, duurzaamheid, (healthy) lifestyle en wetenschap & techniek.

Met de academies verdiepen leerlingen zich in iets wat aansluit bij hun interesses en talenten, voor elke periode kiezen ze hun top tien. ‘Soms sturen we bij: als we willen dat leerlingen verbreden, dus buiten hun comfortzone treden’, zegt Joël Timmerman, docent en academiecoördinator.

‘Het beste van twee werelden’

De academies zijn onderdeel van het nieuwe onderwijsconcept dat het Vechtdal College dit schooljaar invoerde om meer recht te doen aan de eigen visie: ‘Wij willen dat leerlingen die nieuwsgierig zijn zelf regie nemen en een actieve plek in de samenleving innemen. Oftewel, leerlingen die werken aan hun “persoonlijke plus”: het motto van onze school.’

Het nieuwe onderwijsconcept is een mengvorm van traditioneel onderwijs met een vaste lessenstructuur en het persoonlijker Kunskapsskolan-concept. ‘Wij kiezen voor het beste van twee werelden. We willen dat de leerlingen het groepsproces in een klas meemaken én aan hun persoonlijke ontwikkeling werken’, verklaart Joël. Concreet betekent dit dat er ’s ochtends drie reguliere lessen zijn en ’s middags een keuzeprogramma met - op dinsdag en donderdag - academies.

‘Wij willen dat leerlingen die nieuwsgierig zijn zelf regie nemen’ 

‘Bij elke academie doen we altijd eerst een nulmeting: wat zijn je verwachtingen, waar sta je na afloop? Leerlingen vermelden ook hun kwaliteiten en welke ze daarvan denken terug te zien in de academie’, vertelt Joël. ‘Na afloop meten we opnieuw: zijn de doelen behaald, ben je gegroeid? Ze moeten beseffen dat het om meer dan alleen een cijfer gaat.’

Honden fotograferen

Workshopleiders zijn docenten, externe experts en ouders. Zo gaan de fotografieleerlingen vandaag in het park honden fotograferen onder leiding Mirjam Schreurs, ouder en professioneel (kinder- en honden)fotograaf. Mirjam meldde zich aan tijdens de academiemarkt die de school begin dit schooljaar organiseerde. Elke donderdag heeft ze 23 leerlingen onder haar hoede, het fotograferen doen ze met hun mobiel of tablet.

Wat motiveert haar? ‘Dat ik leerlingen enthousiast kan maken voor fotografie. Ook al zijn ze dat de eerste les niet allemaal. Maar dan gaan ze toch meedoen: dat is gaaf.’ Ook begeleidend docent en amateurfotograaf Gerrit Hilberink valt op dat leerlingen achteraf heel positief zijn, ook over wat ze geleerd hebben. Vooraf geeft Mirjam altijd tips, al worden die niet altijd opgevolgd: ‘Maar dat moet je loslaten. Niet alles kan perfect zijn, dat mag je niet van leerlingen verwachten.’

Boodschappen voor 40 euro

Havo 2-leerling Dione Otter volgde de academie over het Leger des Heils. Niet haar eerste voorkeur, maar achteraf toch interessant: ‘Vandaag moesten we met slechts veertig euro voor één week boodschappen halen. Thuis pak je gewoon wat. Dan ga je er wel over nadenken.’

In De Makelij, een inbrengwinkel met houtwerkplaats, werken de leerlingen geconcentreerd aan multifunctionele vogelhuisjes: huisjes met nestkastje én voederplek. Anne Meijer, coördinator bij De Makelij, geniet ervan: ‘Dit zijn leerlingen die met hun handen willen werken, willen zien wat ze maken. Dat zie je gewoon.’

Loslaten

Wel vraagt het wat van de docenten, met name voor wat betreft de organisatie. Ook voor onderwijsassistent Kelly Timmerman, die de academie Bodycombat (vechtbewegingen op muziek) verzorgt, was het aftasten: ‘Je kunt het nog zo goed voorbereiden, maar je weet niet hoe de leerlingen reageren als ze voor je staan.’ Toch is ze blij met de academies. 

‘We hebben iets compleet nieuws opgezet’, zegt Joël. ‘Dat vergt loslaten. Daarbij komt dat je steeds weer nieuwe gezichten voor je krijgt, van lwoo-leerlingen tot vwo-plussers. Dat is wennen. Ook voor de leerlingen trouwens.’

Wat beter kan

Het Vechtdal College wil het nieuwe onderwijsconcept - en zo mogelijk ook de academies - uitrollen naar het derde leerjaar. ‘Iedereen is enthousiast en organisatorisch is alles voor elkaar’, weet Joël.
Er kunnen ook dingen beter. ‘Meer verdieping voor vwo-plussers, kleinere groepen, elk maximaal twintig leerlingen, Windesheim-studenten en bovenbouwleerlingen academies laten ontwikkelen, prestaties digitaal inzichtelijk maken en academies - als verdiepende 2.0-versie - herhalen in de laatste periode. Maar ook het begrip zelfstandigheid inzichtelijker maken voor leerlingen, zodat ze weten wat we van hen verwachten.’

 

In dit artikel werd eerder een docent geciteerd. Hij is voor de publicatiedatum overleden. Zijn bijdrage is in deze versie verwijderd in overleg met de directie van Vechtdal College Dedemsvaart.

 

Eerder in deze serie over bijzondere onderwijsinitiatieven:

 
Vorige
Volgende
1 2 3 4 5 6 7 8